Feedback Form

  

Oprettet: 08-06-2017
Revideret: 05-06-2017

Ukrudts- og afgrødedækning I Landsforsøg 2014-16 med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vårhvede, vårbyg og hestebønne

Forsøg i perioden 2014-16 viser, at målt på ukrudtsdækning har radrensning på 25 cm rækkeafstand vist sig væsentligt mere effektiv til at bekæmpe ukrudt end ukrudtsharvning, hvor der er sået på 12,5 cm rækkeafstand.

I perioden 2014 til 2016 blev der i regi af OptiMek-projektet gennemført forsøg med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i vårhvede, vårbyg og hestebønne. Forsøgsresultater for udbytte og visse andre måleparametre er vist i Oversigt over Landsforsøgene 2014, 2015 og 2016. I nedenstående rapporter vises resultater af de visuelle vurderinger af procent dækning af jordoverflade for hhv. ukrudt og afgrøde, som forsøgsmedarbejderne har foretaget i forsøgene.

Nedenstående figurer viser gennemsnitlig bekæmpelseseffekt på hhv. ukrudt og afgrøde ved blindharvning efterfulgt af to mekaniske bekæmpelser med hhv. ukrudtsharvning på 12,5 cm rækkeafstand eller radrensning på 25 cm rækkeafstand. Som det ses var radrensning den mest effektive behandling i forsøgsserier med vårhvede, vårbyg og hestebønner.

  12,5 cm rækkeafstand, blindstriglet og 2 gange ukrudtsharvet: 25 cm rækkeafstand, blindstriglet og 2 gange radrensning:
Vårhvede, gennemsnit af i alt 7 forsøg i 2014-2016:
Vårbyg, gennemsnit af i alt 5 forsøg i 2015-2016:
Hestebønne, gennemsnit af i alt 6 forsøg i 2015-2016:

Figur 2. Bekæmpelseseffekt på ukrudt og afgrøde i forsøg med ukrudtsharvning og radrensning i økologisk dyrkede vårhvede, vårbyg og hestebønne. Der er visuelt vurderet procent dækning af jord for hhv. afgrøde og ukrudt lige inden hhv. 1, 2 og 3 ukrudtsharvning/radrensning, samt ved skridning.

Se rapporter for hhv. vårhvede, vårbyg og hestebønne nedenfor.

Landsforsøg 2014-2016 med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vårhvede

Landsforsøg 2015-2016 med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vårbyg

Landsforsøg 2015-2016 med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket hestebønne

 

Sidst bekræftet: 07-05-2019 Oprettet: 08-06-2017 Revideret: 05-06-2017

Forfatter

Kvæg
Kathrine Hauge Madsen

Af samme forfatter

Kortlægning af jordens tørkefølsomhed
(vandholdende evne) på baggrund af biomasse-målinger fra satellitter i tørkeåret 2018
08.02.19
Workshop om præcisionsjordbrug og digitalisering den 11. december
Bliv klogere på den faglige baggrund bag gradueret tildeling af udsæd, gødning og planteværn.
28.11.18
Overvejelser før du går i gang med præcisionslandbrug
Læs mere om hvad præcisionslandbrug er og hvordan du kommer i gang.
20.11.18
Mere effektiv ukrudtsbekæmpelse i økologisk planteavl inden for få år
Danske undersøgelser af ukrudt i økologiske marker tyder på, at der er meget ukrudt, og det koster udbytte. Der er desuden ...
23.04.14
Stort logo
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo