Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-12-2014

Nyhed 

Oprettet: 05-12-2007
Revideret: 21-12-2007

Landbrugsbrande kan forhindres

En ny informationspjece fortæller om de mest almindelige brandårsager i landbrugsbygninger

 "Tænk brandsikkerhed ind i bedriften" hedder pjecen, som i hovedtræk gennemgår reglerne for erstatning fra brandforsikringen, der kan blive reduceret eller helt bortfalde, hvis en brand er forårsaget ved grov uagtsomhed. Pjecen giver også gode råd for at undgå brand.

Pjecen er en del af kampagnen "Reduktion af brande i landbrugets avls- og driftsbygninger" som fortsætter arbejdet blandt andet med deltagelse på Agromek 15.-19. januar.

Brandsikkerhedsprojektet er støttet økonomisk af TrygFonden og fagligt af Beredskabscenter Aalborg.

Pjecen "Tænk brandsikkerhed ind i bedriften" er gratis (dog betales porto og ekspeditionsgebyr) og kan bestilles i Netbutikken

Pjecen kan også downloades her:


 

Sidst bekræftet: 21-12-2007 Oprettet: 05-12-2007 Revideret: 21-12-2007

Forfatter

Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Byggeblad om gyllekanaler
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler, maks. dybde 1,20 m
06.01.16
Byggeblad om gyllekanaler
Dette byggeblad omhandler etablering af tværkanal for flydende gødning og langsgående kanal med mekanisk udmugning
06.01.16
Byggeblad om gyllekanaler i jernbeton
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler i kvægstald (banket ved krybbe)
06.01.16
Byggeblade om gyllekanaler (udstøbningsblokke)
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler, maks. dybde 0,6 m
06.01.16