Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-12-2014

Nyhed 

Oprettet: 05-12-2007
Revideret: 21-12-2007

Landbrugsbrande kan forhindres

En ny informationspjece fortæller om de mest almindelige brandårsager i landbrugsbygninger

 "Tænk brandsikkerhed ind i bedriften" hedder pjecen, som i hovedtræk gennemgår reglerne for erstatning fra brandforsikringen, der kan blive reduceret eller helt bortfalde, hvis en brand er forårsaget ved grov uagtsomhed. Pjecen giver også gode råd for at undgå brand.

Pjecen er en del af kampagnen "Reduktion af brande i landbrugets avls- og driftsbygninger" som fortsætter arbejdet blandt andet med deltagelse på Agromek 15.-19. januar.

Brandsikkerhedsprojektet er støttet økonomisk af TrygFonden og fagligt af Beredskabscenter Aalborg.

Pjecen "Tænk brandsikkerhed ind i bedriften" er gratis (dog betales porto og ekspeditionsgebyr) og kan bestilles i Netbutikken

Pjecen kan også downloades her:


 

Sidst bekræftet: 21-12-2007 Oprettet: 05-12-2007 Revideret: 21-12-2007

Forfatter

Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Byggeblad om anvendelse af beton i konstruktioner
Vejledning vedrørende anvendelse af beton i konstruktioner. Krav til miljøklasser, materialekvaliteter, blanding m.v.
02.09.15
Byggeblad om valg af betonkvalitet i forbindelse med forsuring af gylle
Tilsætning af syre i gyllen kan have negative konsekvenser for holdbarheden af beton i gylleanlæg.
26.08.15