Landbrugets Byggeblade - 095.03-01

Oprettet: 03-07-2009

Etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse

Byggeblad om etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse.

Sidst bekræftet: 24-09-2019 Oprettet: 03-07-2009 Revideret: 03-07-2009

Kontakt

Byggechef

Kenneth Poulsen

Stalde & Produktionssystemer


Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13
FarmTest Bygninger
Oversigt over undersøgelser vedr. bygninger
05.10.12

Læs også