Landbrugets Byggeblade - 95.03-07

Oprettet: 03-07-2009

Indretning og flytning af mobile huse til økologiske slagtekyllinger

Byggeblad om indretning og flytning af mobile huse til økologiske slagtekyllinger.

Sidst bekræftet: 25-05-2018 Oprettet: 03-07-2009 Revideret: 03-07-2009

Forfatter

Anlæg & Miljø
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13