Feedback Form

Landbrugets Byggeblade - 102.17-19

Oprettet: 01-11-2011
Revideret: 26-08-2015

Byggeblad om valg af betonkvalitet i forbindelse med forsuring af gylle

Tilsætning af syre i gyllen kan have negative konsekvenser for holdbarheden af beton i gylleanlæg.

Sidst bekræftet: 26-08-2015 Oprettet: 01-11-2011 Revideret: 26-08-2015

Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Byggeblad om anvendelse af beton i konstruktioner
Vejledning vedrørende anvendelse af beton i konstruktioner. Krav til miljøklasser, materialekvaliteter, blanding m.v.
02.09.15
Byggeblad om rør og pumpeledninger - fra stald til lager
Dette reviderede byggeblad dateret 03.03.2015 giver anvisninger på indretning af forbindelsen mellem stald og pumpested med...
04.03.15

Læs også