Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-10-2015

Landbrugets Byggeblade 

Oprettet: 25-07-2008
Revideret: 30-04-2014

Historiske - Landbrugets Byggeblade

- hvordan får jeg fat i dem?

Eksempel på byggebladLandbrugets Byggeblade er under stadig kontrol og revidering. Har du behov for at skulle dokumentere f.eks. en byggesag efter et ældre byggeblad end de nedenfor viste, kan du altid kontakte Videncentret for Landbrug og få en kopi. Vi skal blot kende nummeret og datoen.  

 

Bestilling kan ske via e-mail til:

 

 

 

 

 

Historiske byggeblade (inddelt i kategorier)

 

Love og vedtægter

95.03-02
Udendørs sohold  

95.03-03
Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet og dyreenheder

 

Bygningsplanlægning

101.01-01
Bygherrens huskeseddel

 

Konstruktioner

102.04-01
Fundering, kantisolering med indv. letklinkerbeton

102.04-03
Fundering, støbt fundament med klinkebetonblokke

102.04-07
Fundering, punktfundament for 3-charnieres stålrammer

102.04-13
Fundering, stribefundament af klinkerbetonblokke

102.04-15
Fundering, stribefundament af beton med randisolering

102.04-17
Fundering, punktfundament for 3-charnieres stålramme med trækb.

102.04-18
Fundering, stribefundament af betonfundamentsblokke

102.04-25
Fundering, stribefundament, tilslutning til punktfundament

102.04-27
Fundering, stribefundament, beton-klinker betonblokke

102.04-28
Fundering, punktfundament til 3-charnierrammer

102.05-01
Ydervægge af tegl, selvbærende stålrammekonstruktion

102.05-02
Ydervægge af teglsten, udført som selvbærende konstruktion

102.05-03
Tilslutningsdetaljer ved murbjælke og teglmur for døre, porte og vinduer

102.05-04
Tilslutningsdetaljer ved murbjælke og teglmur for døre og vinduer

102.05-06
Ydervæg af klinkerbeton-murblokke

102.05-07
Tilslutningsdetaljer ved murbjælke og klinkerbetonblokvæg. Dim.tabel

102.05-08
Tilslutningsdetaljer ved murbjælke og klinkerbetonblokvæg.

102.05-09
Let ydervægskonstruktion med bærende stålrammer

102.05-10
Tilslutningsdetaljer ved overligge og let ydervægskonstruktion

102.05-11
Ydervægge af aluminiumplader og løsholte af træ

102.05-12
Ydervægge af stålplader og med z-stålprofil som løsholte

102.05-13
Ydervægge af klinkerbeton-murblokke (selvbærende konstr.)

102.05-14
Ydervægge. Gavlparti med pladebeklædning

102.05-15
Ydervægge. Facadeparti med pladebeklædning

102.05-16
Ydervægge. 290 mm massiv. Tilslutning til tag og fundament

102.05-17
Ydervægge. 290 mm massiv. Udførelse ved vinduesåbninger

102.05-18
Ydervægge. 290 mm massiv. Tilmuring-dækbræt-stålrammeben

102.05-19
Ydervægge. 290 mm massiv. Tilmuring-dækbræt-stålrammeben

102.05-20
Ydervægge. 290 mm massiv. Tilmuring-dækbræt-stålrammeben

102.05-21
Ydervægge. 290 mm massiv. Tilmuring-dækbræt-stålrammeben

102.05-22
Ydervægge. 290 mm massiv. Tilmuring-dækbræt-stålrammeben

102.05-23
Ydervægge. 290 mm hulmur. Tilslutning til tag og fundament

102.05-24
Ydervægge. 290 mm hulmur. Udførelse ved vinduesåbninger

102.05-25
Ydervægge. 290 mm hulmur. Tilmuring-pilastre-stålrammeben

102.05-26
Ydervægge. 290 mm hulmur. Tilmuring-dækbræt-stålrammeben

102.05-27
Ydervægge. 290 mm hulmur. Tilmuring-dækbræt-stålrammeben

102.05-28
Ydervægge. 290 mm hulmur. Tilmuring-pilastre-stålrammeben

102.05-29
Ydervægge. 290 mm hulmur. Tilmuring-dækbræt-stålrammeben

102.05-30
Ydervægge. Dimensionering af løsholte i træ

102.07-01
Vinduer og ovenlys. Tilslutningsdetaljer, teglmur

102.07-02
Vinduer og ovenlys. Tilslutningsdetaljer, teglmur

102.07-03
Vinduer og ovenlys. Tilslutnings-detaljer, klinkerbeton-murblokvæg

102.07-04
Vinduer og ovenlys. Tilslutnings-detaljer, let ydervægskonstruktion

102.08-01
Døre, porte, lemme. Tilslutnings-detaljer, udadgående dør. Teglmur

102.08-02
Døre, porte, lemme. Tilslutnings-detaljer, indadgående dør. Teglmur

102.08-03
Døre, porte, lemme. Tilslutnings-detaljer, udadg.dør, klinkerbeton

102.08-03
Døre, porte, lemme. Tilslutnings-detaljer, udadg.dør, klinkerbeton

102.08-04
Døre, porte, lemme. Tilslutnings-detaljer, indadg.dør, klinkerbeton

102.08-05
Døre, porte, lemme. Tilslutnings-detaljer, udadg.dør, let ydervæg

102.08-06
Døre, porte, lemme. Tilslutnings-detaljer, indadg.dør, let ydervæg

102.08-07
Døre, porte, lemme. Portramme af træ, beklædning af aluminium

102.08-08
Døre, porte, lemme. Portramme af træ, bræddebeklædning

102.08-09
Døre, porte, lemme. Portramme af træ, beklædn. vandfast krydsfinér

102.08-10
Døre, porte, lemme. Portramme af firkantede, hule stålprofiler

102.08-11
Døre, porte, lemme. Portramme af træ og med bræddebeklædning

102.08-12
Døre, porte, lemme. Beslag til tophængt skydeport

102.08-13
Døre, porte, lemme. Beslag til skydeport på køreskinne i gulv

102.08-14
Døre, porte, lemme. Beslag til tophængt skydeport

102.08-15
Døre, porte, lemme. Beslag til tophængt skydeport

102.09-00
Bærende konstr. Lægter og lægteafstande, præfabr. gitter- og saksespær

102.09-10
Bærende konstr. Indvendig bredde 10,80 m. 3-charnieres stålramme, hældn. 20ø, afstand 4,80 m

102.09-11
Bærende konstr. Indvendig bredde 10,80 m. 3-charnieres stålramme, hældn. 20ø, vindgitter

102.09-12
Bærende konstr. Indvendig bredde 16,80 m. 3-charnieres stålramme, hældn. 20ø, afstand 4,80 m

102.09-13
Bærende konstr. Indvendig bredde 8,40 m. 3-charnieres stålramme, hældn. 20ø, afstand 4,80 m

102.09-14
Bærende konstr. Indvendig bredde 15,60 m. 3-charnieres stålramme, hældn. 20ø, vindgitter

102.09-15
Bærende konstr. Indvendig bredde 15,60 m. 3-charnieres stålramme, hældn. 20ø, afstand 4,80 m

102.09-18
Dimensionering af træåse

102.09-20
Bærende konstr. Stålrammer. Basis for spec. af krav til dimens. og udførelse

102.10-02
Tagbeklædning. Tag med trædesikkert underlag

102.10-05
Tagbeklædning. Fritbærende stålrammer, eternitbølgeplader

102.10-06
Tagbeklædning. Fritbærende stålrammer, eternitbølgeplader

102.10-07
Tagbeklædning. Fritbærende stålrammer, eternitbølgeplader

102.10-08
Tagbeklædning. Fritbærende stålrammer, eternitbølgeplader

102.10-09
Tagbeklædning. Fritbærende stålrammer, eternitbølgeplader

102.10-10
Tagbeklædning. Fritbærende stålrammer, aluminiumsplader

102.10-11
Tagbeklædning. Fritbærende stålrammer, eternitbølgeplader

102.11-01
Loftkonstr. Loftbeklædning af træ-betonplader, trædesikk. underlag

102.11-03
Loftkonstr. Fritbærende stål-rammer, mineraluld, ru brædder

102.11-04
Loftkonstr. Fritbærende stål-rammer, mineraluld, ru brædder

102.11-05
Loftkonstr. Fritbærende stål-rammer, mineraluld, asbestolux

102.11-08
Loftsbeklædn. 8 mm cement-spånplader, mineraluld, saksesp.

102.11-09
Loftsbeklædn. glasuld 42, diffus isolering, trægitterspær.

102.11-10
Loftsbeklædn. helperforeret stålplade, diffus isolering, trægittersp.

102.11-11
Loftkonstr. Detaljer ved vægge og gennemføringer, diffus ventilation

102.11-12
Loftsbeklædn. hel-perforeret stålplade, diffus isolering, trægittersp.

102.11-13
Loftkonstr. Detaljer ved vægge og gennemføringer, diffus ventilation

102.13-01
Gulve. Kvægstald-båsestald. Snit i gulv med undergulv af beton

102.13-02
Gulve. Slagtesvinestald. Snit i gulv med fodergang og fælles renseg.

102.13-04
Gulve. Kvægstald (bindestald). Leje med undergulv af beton

102.13-05
Gulve. Kvægstald (bindestald). Leje uden undergulv af beton

102.13-06
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Leje med underg. af beton

102.13-07
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Leje uden underg. af beton

102.13-08
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Gødningskælder

102.13-09
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Gødningskælder

102.13-10
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Leje m. undergulv af beton

102.13-11
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Leje u. undergulv af beton

102.13-12
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Leje m. undergulv af beton

102.13-13
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Leje u. undergulv af beton

102.13-14
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Leje m. undergulv af beton

102.13-15
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Leje u. undergulv af beton

102.13-16
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Leje m. undergulv af beton

102.13-17
Gulve. Kvægstald (løsdrift/senge-båse). Leje u. undergulv af beton

102.13-18
Gulv i maskinhus, snit i betongulv. Svindfuger

102.13-19
Gulv i maskinhus, snit i betongulv.

102.13-20
Isoleret gulv, slidlag på klinkerbeton

102.13-21
Isoleret gulv, slidlag på grovbeton, letklinker

102.13-22
Isoleret gulv, slidlag på grovbeton, pladebatts

102.13-23
Uisoleret gulv, slidlag på grovbeton

102.13-24
Uisoleret gulv, grovbeton, kapillarb.

102.13-25
Isoleret gulv, slidlag på klinkerbeton og kapillarbryd. lag.

102.13-26
Isoleret gulv, slidlag, klinkerbeton

102.14-02
Krybber, foderborde, glaseret krybberende, plan og snit

102.14-04
Krybber, foderborde, glaseret 1/2 rør og klinker, plan og snit

102.14-05
Krybber, foderborde, 300 mm glaseret krybberør

102.14-06
Krybber, foderborde, 300 mm glaseret krybberør

102.14-07
Krybber, foderborde, 300 mm glaseret krybberør, præfab. forkant

102.14-08
Krybber, foderborde, præfab beton

102.14-09
Krybber, foderborde, præfab beton

102.14-10
Krybber, slagtesvinestald, glasfiberarmeret polyester

102.14-11
Krybber, slagtesvinestald, polyesterbeton

102.14-12
Krybber, slagtesvinestald, præfab. beton

102.14-13
Krybber, slagtesvinestald, glaseret ler

102.14-14
Krybber, slagtesvinestald, glaserede lerklinker

102.14-15
Krybber, farestald, polyesterbeton

102.14-16
Krybber, farestald, præfab. beton

102.14-17
Krybber, farestald, rustfri stålplade

102.14-18
Drikketrug, farestald, polyesterbeton

102.14-19
Krybber, smågrisestald, rustfri stålplade

102.14-20
Krybber, ungkreaturstald, bokse med strøet hvileareal, snit

102.15-02
Rensegang i slagtesvinestald, bund: klinkerbeton,beton, drænlag

102.15-03
Rensegang i slagtesvinestald, bund: klinkerbeton, drænlag

102.15-04
Rensegang i slagtesvinestald, bund: beton, mineraluld, drænlag

102.15-05
Rensegang i farestald. Bund: klinkerbeton, beton, drænlag

102.15-06
Rensegang i farestald
Bund: klinkerbeton, drænlag

102.15-07
Rensegang i farestald, bund: beton, mineraluld, drænlag

102.15-08
Rensegang i bindestald til kvæg, grebning af beton

102.17-13
Gylleriste i bindestald til kvæg, gyllekanaler i jernbeton

102.18-01
Gylleriste i båsestald til kvæg, rist over gødningskanal

102.20-01
Ventilationskanaler, svinestald

102.20-02
Ventilationskanaler, svinest. indv.

102.20-03
Ventilationskanaler, svinest. indv.

102.20-04
Ventilationskanaler, svinest. indv.

102.20-05
Ventilationskanaler, svinest. indv., inspektionslem i stålprofil

102.20-06
Ventilationskanaler, smågrise-stald, indv., jernbetondæk

102.20-07
Ventilationskanaler, smågrise-stald, indv., jernbetondæk

102.20-08
Ventilationskanaler, smågrise-stald, indv., jernbetondæk

102.21-01
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 10,80m, væghøjde 2,40m, teglsten

102.21-02
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 10,80m, vægh. 2,40m, tegl, forsk.

102.21-03
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 13,20m, vægh. 2,40m, tegl/eternit

102.21-04
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 14,40m, vægh. 2,40m, teglsten

102.21-05
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 14,40m, vægh. 2,40m, tegl

102.21-06
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 16,80m, vægh. 2,40m, teglsten

102.21-07
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 16,80m, vægh. 2,40m, teglsten

102.21-08
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 10,20m, vægh. 2,40m, træst. leca

102.21-09
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 15,60m, vægh. 2,40m, teglsten

102.21-10
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 12,00m, vægh. 2,40m, teglsten

102.21-11
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 15,60m, vægh. 2,40m, teglsten

102.21-12
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 18,00m, vægh. 2,40m, aluplader

102.21-13
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 20,40m, vægh. 2,40m, aluplader

102.21-14
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 11,40m, vægh. 2,40m, forskalling

102.21-15
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 7,20m, vægh. 2,40m, forskalling

102.21-17
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 9,60m, vægh. 2,40m, træbeton

102.21-18
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 10,20m, vægh. 2,40m, træbeton

102.21-19
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 10,80m, vægh. 2,40m, trægittersp

102.21-20
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 14,40m, vægh. 2,40m, trægittersp

102.21-21
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 11,40m, vægh. 2,40m, trægittersp

102.21-22
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 13,20m, vægh. 2,40m, trægittersp

102.21-23
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 9,60m, vægh. 2,40m, trægittersp

102.21-24
Totalsnit i råbygning, indv. bredde 16,80m, vægh. 2,40m, stålspær

 

 

Udenomsfaciliteter

 

103.04-14
Gødningsbeholdere. Dybde 2,00m, vægge 0,16m, bund 0,15m, lukket

103.04-15
Gødningsbeholdere. Dybde 2,50m, vægge 0,20m, bund 0,15m, lukket

103.04-16
Gødningsbeholdere. Dybde 3,00m, vægge 0,25m, bund 0,15m, lukket

103.04-17
Gødningsbeholdere. Dim. enkelt arm. dæk, max. last 250 kg/m2

103.04-18
Gødningsbeholdere. Dim. enkelt arm. dæk, max. last 600 kg/m2

103.04-19
Gødningsbeholdere. Dimensionering af enk. arm. dæk, max. last 1500 kg pr. kvm

103.04-20
Gødningsbeholdere. Dæk af jernbetonelementer

103.04-21
Gødningsbeholdere. Dæk af filigranbeton-elementer

103.05-01
Ajlebeholdere. Samlebrønd til opsamling af spildevand fra møddinger, ensilagesiloer mv.

103.07-01
Fangsystem i forbindelse med med kvægfolde

103.07-02
Forslag til placering af fangsystem

103.07-03
Forslag til placering af fangsystem i forhold til en indhegning

103.07-04
El-hegn til sportsheste

103.07-05
Færiste til kvæg. Betragtning på hhv. 10 KN og 20 KN

103.08-01
Kornopbevaring. Dim. af plansilovægge udført af jernprofilstolper og brædder for ensidig kornbelastning

103-08-02
Kornopbevaring. Dim. af plansilovæg udført af jernprofilstolper med påsvejsede underliggere og brædder for ensidig kornbelastning

103-08-03
Kornopbevaring. Dim. af plansilovæg udført af træstolper og brædder for ensidig kornbelastning

103.08-04
Kornopbevaring. Alternativ løsninger og materialer for plansilovæg i 1, 2, 3 og 4m højde, beregnet for kornbelastning

103.08-05
Kornopbevaring. Dim. af plansilovægge udført af jernprofilstolper og spånplader, beregnet for ensidig kornbelastning

103-08-06
Kornopbevaring. Dim. af plansilovæg udført af jernprofilstolper med påsvejsede underliggere og spånplader, beregnet for ensidig kornopbevaring

103-08-07
Kornopbevaring. Plansilo, væg af HE-Bstolper og spånplader. Længdemål 1,25m samlet modulbredde 10,10

103.07-08
Kornopbevaring. Plansilo, vægge af HE-Bstolper og spånplader. Længdemål 1,30m samlet modulbredde 10,52m

103.07-09
Kornopbevaring, hovedkanal af spånplader og træstolper, hovedkanal i plansiloanlæg

103.08-10
Kornopbevaring, påslag og korngrav (rumindhold ca. 50 tdr. korn) Påslag af svære gevindrør

103.08-11
Kornopbevaring, påslag og korngrav (rumindhold ca. 50 tdr. korn) Påslag af træplanker

103.12-01
Udleveringsfolde og -rum. Sluseområde, modul 1,2m. Ophold for svin i max. 1/2 time

103.12-02
Udleveringsfolde og -rum. Åben fold til ophold for svin i max. 1/2 time

103.12-03
Udleveringsfolde og -rum. Overdækket rum til ophold for svin i max. 3 timer

103.12-04
Udleveringsfolde og -rum. Isoleret rum til ophold for svin i max. 24 timer (let væg)

103.12-05
Udleveringsrum. Isoleret rum til ophold for svin max. 24 timer, muret væg

103.12-06
Udleveringsrum. Overdækket rum til ophold for svin max. 3 timer, en række stier

 

Fjerkræstalde

105.01-01
Slagtekyllingehus, betongulv, fald mod afløbsrende, indv.b.. 18,00m

105.01-02
Slagtekyllingehus med betongulv med fald mod afløbsrende. Lmodul 4,80m, indv. bredde 20,40m

 

Svinestalde

106.01-02
Drægtighedsstald, tværsnit i goldsostald med adskilt foderafdeling og opholdsafdeling

106.01-05
Drægtighedsstald, båse til bundne søer. Fodergang, inspektionsgang. Gødningskanal med skraber. Lmodulm, indv. bredde

106.01-07
Drægtighedsstald, båse til bundne søer. Fodergang, inspektionsgang. Gødningskanal med skraber. Lmodulm, 4,80m indv. bredde 13,80m

106.01-09
Drægtighedsstald, båse til bundne søer. Inspektionsgang. Gødningskanal med skraber. Lmodulm, 4,80m indv. bredde 11,40m

106.01-10
Drægtighedsstald, båse til bundne søer. Fodergang-inspektionsgang. Gødningskanal med skraber. Lmodulm, 4,80m indv. bredde 7,20m

106.01-11
Drægtighedsstald, båse til bundne søer. Fodergang-inspektionsgang. Gødningskanal med skraber. Lmodulm, 4,80m indv. bredde 13,80m

106.01-12
Drægtighedsstald. Båse til bundne søer, Inspektionsgang. Gødningskanal med skraber. Lmodul 4,80m. Indvendig bredde 11,40m

106.02-08
Farestald. Gulve af klinkerbeton-beton-drænlag. Sti for bundet so. Inspektionsgang, gødningskanal med skraber.

106.02-09
Farestald. Gulve af klinkerbeton-drænlag. Sti for bundet so. Inspektionsgang, gødningskanal med skraber.

106.02-10
Farestald. Gulve af beton-mineraluld-drænlag. Sti for bundet so. Inspektionsgang, gødningskanal med skraber.

106.02-11
Farestald. Gulve af klinkerbeton-beton-drænlag. Sti for bundet so. Gødningskældre, ventilationskanal

106.02-12
Farestald. Gulve af klinkerbeton-drænlag. Sti for bundet so. Gødningskældre, ventilationskanal

106.02-13
Farestald. Gulve af beton-mineraluld-drænlag. Sti for bundet so. Gødningskældre, ventilationskanal

106.02-15
Farestald. Stier til løsgående søer. Beton-rensegange. Længdemodul 3,60m. Indvendig bredde 8,40

106.02-17
Farestald. Stier til løsgående søer. Beton-rensegange. Længdemodul 3,60m. Indvendig bredde 9,60m

106.02-19
Farestald. Stier til løsgående søer. Inspektionsgang. Gødningskanal med skraber. Længdemodul 3,60m. Indvendig bredde 12,00

106.02-21
Farestald. Stier til bundne søer. Fodergang-inspektionsgang. Gødningskanal med skraber. Lmodul 3,60m. Indv. br. 14,40m

106.02-22
Farestald. Stier til bundne søer. Fodergang-inspektionsgang. Gødningskanal med skraber. Lmodul 3,60m. Indv. br. 7,60m

106.02-23
Farestald. Stier til bundne søer. Inspektionsgang. Gyllekanal. Lmodul 5,80m. Indv. br. 10,80m

106.02-24
Farestald. Stier til bundne søer. Inspektionsgang. Gyllekanal. Lmodul 5,80m. Indv. br. 10,80m

106-02-25
Farestald. Stier til bundne søer. Inspektionsgang. Gødningskanal med skraber. Lmodul 4,80m. Indv. br. 11,040m

106.03-05
Smågrisestald. Med fælles rensegang. Fodergang. Gødningskanal med skraber. Lmodul 4,280m. Indv. br. 11,40m

106.03-07
Smågrisestald. Stier med delvis drænet gulv. Fodergang. Gødningskanal med skraber. Lmodul 4,20m. Indv. br. 10,80m

106.03-09
Smågrisestald. Stier med delvis drænet gulv. Fodergang. Gødningskanal med skraber. Lmodul 4,20m. Indv. br. 10,80m

106.04-01
Slagtesvinestald. Svinestald med dobbelt rensegang

106.04-02
Slagtesvinestald. Svinestald med fælles rensegang

106.04.03
Slagtesvinestald med inspektionsgang for mekanisk udmugning

106.04-04
Slagtesvinestald med stier for rundtrug og med inspektionsgange

106.04-05
Slagtesvinestald. Tværsnit i svinestald med inspektionsgang og gødningskanal for mekanisk udrensning

106.04-06
Slagtesvinestald. Tværsnit i svinestald med fælles rensegang

106.04-07
Slagtesvinestald. Stald med tværgang

106.04-08
Slagtesvinestald. Stald med 1 og 2 tværgange

106.04-09
Slagtesvinestald. Gulve: Klinker-beton - beton - drænlag

106.04-10
Slagtesvinestald. Gulve: Klinker-beton - drænlag

106.04-11
Slagtesvinestald. Gulve: Beton - mineraluld - drænlag

106.04.12
Slagtesvinestald. Klinkerbeton - beton - drænlag. Inspektionsgang over gødningskanal

106.04-13
Slagtesvinestald. Klinkerbeton - drænlag. Inspektionsgang over gødningskanal. Renseareal

106.04-14
Slagtesvinestald. Beton - mineraluld - drænlag. Inspektionsgang over gødningskanal. Renseareal

106.04.15
Slagtesvinestald. Klinkerbeton - beton - drænlag. Inspektionsgang hævet. Rensegang ved ydervæg

106.04-16
Slagtesvinestald. Klinkerbeton - drænlag. Inspektionsgang hævet. Rensegang ved ydervæg

106.04-17
Slagtesvinestald. Beton - mineraluld - drænlag. Inspektionsgang hævet. Rensegang ved ydervæg

106.04-18
Slagtesvinestald. Klinkerbeton - beton - drænlag. Inspektionsgang. Rensegang, gødningskanal med skraber

106.04-19
Slagtesvinestald. Klinkerbeton - drænlag. Inspektionsgang. Rensegang, gødningskanal med skraber

106.04-20
Slagtesvinestald. Beton - mineraluld - drænlag. Inspektionsgang. Rensegang, gødningskanal med skraber

106.04-21
Slagtesvinestald. Klinkerbeton - beton - drænlag. Inspektionsgang over ventilationskanal, renseareal over gødningskælder

106.04-22
Slagtesvinestald. Klinkerbeton - drænlag. Inspektionsgang over ventilationskanal, renseareal over gødningskælder

106.04-23
Slagtesvinestald med gulve af beton - mineraluld - drænlag. Inspektionsgang over ventilationskanal, renseareal over gødningskælder

106.04-25
Slagtesvinestald med fælles rensegang. Fodergang, gødningskanal med skraber. Længdemodul 4,20 m. Indv. bredde 7,80 m

106-04-27
Slagtesvinestald med fælles rensegang. Fodergang, gødningskanal med skraber. Længdemodul 4,20 m. Indv. bredde 15,00 m

106.04-29
Slagtesvinestald med langstier. Inspektionsgang, gødningskanal med skraber. Længdemodul 4,20 m. Indv. bredde 10,80 m

106.04-31
Slagtesvinestald med langstier. Inspektionsgang, gødningskanal med skraber. Længdemodul 4,20 m. Indv. bredde 10,80

106.05-01
Løbestalde med inspektionsgang, gødningskanal med skraber. Længdemodul 3,60 m. Indv. bredde 9,60 m

 

Kvægstalde

107.01-08
Bindestald, mek./man. rensning, grebning/ fodergang ved ydervæg

107.02-06
Bindestald, riste. Med gødningsriste og ungdyrbokse med spaltegulv.(3 og 4 lags gulvkonstruktion) Længdem. 4,80m. indv. bredde 13,8

107.02-07
Bindestald. Med gødningsriste og ungdyrbokse med spaltegulv (3-lags konstruktion) Længdemodul 4,80m. Indv. bredde 13,80m

107.02-08
Bindestald. Med gødningsriste og fodergange langs ydervægge. (3- og 4-lags gulvkonstruktion). Længdemodul 4,80 m. Indv. bredde 10,20 m

107.02-09
Bindestald med gødningsriste og fodergange langs ydervægge (3-lags gulvkonstruktion) Længdemodul 4,80m. Indvendig bredde 10,20m

107.04-15
Løsdriftsstald. Sengebåse med beton gangarealer. Længdemodul 4,80m. Indvendig bredde 14,40m

107.04-17
Løsdriftstald. Sengebåse. Spaltegulvsbjælker i gangarealer. Længdemodul 4,80m. Indvendig bredde 14,40m

107.04-19
Løsdriftstald. Sengebåse. 2 rækker båse og 1 række ungdyrbokse. Spaltegulvsbjælker i gangarealer. Længdemodul 4,80 m. Indvendig bredde 16,80 m

107.04-20
Løsdriftstald. Sengebåse. Åben sengebåsestald med betongangarealer. Længdemodul 4,80 m. Indvendig bredde 10,20 m

107.04-21
Løsdriftstald. Sengebåse. Åben sengebåsestald med spaltegulvsbjælker i gangarealer. Længdemodul 4,80m. Indvendig bredde 10,20m. Kælder

107.12-01
Kalveboks. Sektioneret kalvestald. 5 sektioner, hver med 6 kalvepladser 0,70m x 1,20m (jersey)

107.14
Ungkreaturstalde. Bokse. Beskrivelse af arbejdets udførelse for ungkreaturstalde

107.14-03
Ungkreaturstald. Bokse og spaltegulv. Gødningskanal med skraber. Længdemodul 3,60m Indvendig bredde 9,60m

107.14-05
Ungkreaturstald. Bokse med strøet hvileareal. Snit

107.17-03
Kvægstalde. Oversigtstegning. Ungkreaturstalde , bokse med strøet hvileareal. Plan og facader

 

Hestestalde

108.02-01
Hesteboks, bokse til løsdrift

 

Sidst bekræftet: 30-04-2014 Oprettet: 25-07-2008 Revideret: 30-04-2014

Forfatter

Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13