Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-10-2016

Landbrugets Byggeblade 

Oprettet: 16-01-2004
Revideret: 13-08-2008

Hvad er Landbrugets Byggeblade?

- et stærkt produkt fra Landscentret

Landbrugets Byggeblade er en serie informationsblade med anvisninger på landbrugsbyggeri. Byggebladene giver i form af tekst, tegninger og illustrationer anvisning på standardkonstruktionsløsninger og driftsvejledninger. Herunder blandt andet udformning af gyllekanaler, gødnings- og foderopbevaring, indretning af stalde samt dimensionering af konstruktionsdele såsom fundamenter, gulve og træåse.
Landbrugets Byggeblade er udarbejdet på basis af beregninger, undersøgelser, målinger og ikke mindst erfaringer.
Landbrugets Byggeblade følger gældende lovgivning mht. konstruktioner, miljø og dyrevelfærd mm.

Letter myndighedsbehandlingen
På miljøområdet, giver Byggebladene konkrete eksempler på konstruktioner der opfylder Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Sagsbehandleren i de enkelte kommuner skal således ikke selv fortolke fx Husdyrgødningsbekendtgørelsen og sammenholde dette med den fremsendte dokumentation.
På konstruktionsområdet, giver Byggebladene eksempler på konstruktioner der opfylder de danske konstruktionsnormer og standarder. Alternativet til et Byggeblad kunne fx være mange siders statiske beregninger, hvilket meget få byggesagsbehandlere har mulighed og evner for eller tid til at gennemskue. Henviser det fremsendte projektmateriale derimod til et Byggeblad, er sagen er i orden.
Landbrugets Byggeblade er nævnt i Bygningsreglementet som gyldig dokumentation og letter derfor myndighedsbehandlingen i byggesager.
Der står i BR '08 (4.2, stk. 10, vejledningstekst): "Bygninger kan projekteres og udføres på grundlag af de af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret udgivne Landbrugets Byggeblade".Byggebladene er i sig selv ingen lempelse ift. gældende byggelovgivning, hvorfor disse ikke afstedkommer ringere byggeri i form af fx svagere konstruktioner eller lign. Byggebladene er at sammenligne med de ligeså anerkendte SBI-anvisninger - kan der i et byggeprojekt henvises til en SBI-anvisning, er yderligere dokumentation normalt ikke nødvendig.

 

punkttegn Landbrugets Byggeblade

 

Sidst bekræftet: 29-09-2014 Oprettet: 16-01-2004 Revideret: 13-08-2008

Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13