Landbrugets Byggeblade - 103.04-30

Oprettet: 24-10-2003

Byggeblad om jordbassin/lagune beklædt med polymermembran til opbevaring af gylle

Dette byggeblad beskriver funktionskrav til etablering af gyllelaguner. De væsentlige ændringer: Ingen begrænsning i størrelse med hensyn til indholdet og etablering af de to drænsystemer, et for kontrol af gylleudslip og et for pejling af grundvand.

Sidst bekræftet: 26-07-2018 Oprettet: 24-10-2003 Revideret: 24-10-2003

Kontakt

Byggechef

Kenneth Poulsen

Stalde & Produktionssystemer


Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13

Læs også