Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-09-2019

Landbrugets Byggeblade - 103.05-04

Oprettet: 25-04-2003
Revideret: 04-03-2015

Byggeblad om rør og pumpeledninger - fra stald til lager

Dette reviderede byggeblad dateret 03.03.2015 giver anvisninger på indretning af forbindelsen mellem stald og pumpested med hensyntagen til gældende lovgivning.

Sidst bekræftet: 24-09-2019 Oprettet: 25-04-2003 Revideret: 04-03-2015

Kontakt

Byggechef

Kenneth Poulsen

Stalde & Produktionssystemer


Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13
FarmTest Bygninger
Oversigt over undersøgelser vedr. bygninger
05.10.12

Læs også