Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2020

Landbrugets Byggeblade - 103.06-08

Oprettet: 06-01-2004
Revideret: 15-10-2012

Revideret Byggeblad om container til opsamling af fast gødning fra mink mv.

Dette Byggeblad giver bud på, hvorledes en container til opsamling af fast gødning fra mink mv. kan udføres, placeres og overdækkes.

Sidst bekræftet: 31-05-2016 Oprettet: 06-01-2004 Revideret: 15-10-2012

Kontakt

Byggechef

Kenneth Poulsen

Stalde & Produktionssystemer


Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13