2692

Oprettet: 20-12-2015

Kommuneplan 2017

Kommuneplanprocessen for 2017 er i gang – herunder også revurdering for de landbrugsfaglige temaer i kommuneplanen. Få viden om status på kommunernes planarbejde og landbrugsudpegningernes anvendelse, samt den offentlige proces frem mod kommuneplan 2017.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-12-2015 Oprettet: 20-12-2015 Revideret: 20-12-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Team Miljøjura


Katrine Kracht

Af samme forfatter

Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
31.08.18
Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning - og samspil mellem regler
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeld...
31.08.18
Afklaring om anmeldelsespligt i Natura 2000-områder
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
28.08.18
Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
19.03.18
Husk rydningspligten
Rydningspligten indebærer, at der på landbrugsarealer ikke må være opvækst af træer og buske, der er mere end 5 år gamle re...
28.04.17