Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-06-2018

 2911

Oprettet: 09-06-2016

Politisk aftale om ny planlov

Regeringen har i dag indgået en politisk aftale med S, K og DF om modernisering af planloven. Planlovsaftalen lægger op til større fleksibilitet og mere tidssvarende rammer for landbruget.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 08-06-2017 Oprettet: 09-06-2016 Revideret: 09-06-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Trine Eide

Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Ny landzonevejledning
Erhvervsstyrelsen har den 13. juli 2018 offentliggjort ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38”.
16.07.18
KO-bekendtgørelsen er ændret i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivet
KO-bekendtgørelsen er ændret med virkning fra den 3. maj 2018 i forhold til krav 1.23-1.29 (Beskyttelse af naturtyper - Nat...
02.05.18
500 hektar jord kan bytte hænder – gratis!
Nu er der godt nyt til dig, der bor tæt på et vådområde- eller lavbundsprojekt. Sammen med mindst tre andre lodsejere i dit...
10.04.18
Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
19.03.18
Kategori 1-natur og miljøgodkendelse af husdyrbrug
Kortlægning af habitatnaturtyper kan få meget store konsekvenser for nærliggende husdyrbrug. Ofte opdages udfordringerne fø...
18.12.17
Promilleafgiftsfonden