Feedback Form

 2911

Oprettet: 09-06-2016

Politisk aftale om ny planlov

Regeringen har i dag indgået en politisk aftale med S, K og DF om modernisering af planloven. Planlovsaftalen lægger op til større fleksibilitet og mere tidssvarende rammer for landbruget.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 08-06-2017 Oprettet: 09-06-2016 Revideret: 09-06-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Planchef

Trine Eide

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
16.03.18
Kategori 1-natur og miljøgodkendelse af husdyrbrug
Kortlægning af habitatnaturtyper kan få meget store konsekvenser for nærliggende husdyrbrug. Ofte opdages udfordringerne fø...
18.12.17
Beskyttelse af dyre- og plantearter
En række dyre- og plantearter er beskyttede eller fredede. Men hvilken beskyttelse er der tale om og hvad betyder det for l...
07.12.17
Køber af ejendom er forpligtet til at lovliggøre naboens ulovlige opfyldning af § 3 beskyttet mose
Nævnet afviste at give dispensation til bibeholdelse af deponeret jord i § 3 beskyttet mose. Det betød at køber af ejendomm...
31.10.17
Jordfordeling og økonomiske perspektiver
Tema fra Produktionsøkonomi Planteavl 2017.
27.10.17
Promilleafgiftsfonden