Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-06-2018

 2911

Oprettet: 09-06-2016

Politisk aftale om ny planlov

Regeringen har i dag indgået en politisk aftale med S, K og DF om modernisering af planloven. Planlovsaftalen lægger op til større fleksibilitet og mere tidssvarende rammer for landbruget.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 08-06-2017 Oprettet: 09-06-2016 Revideret: 09-06-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Trine Eide

Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Vejledning om klimatilpasning i planlægningen
Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion er offentliggjort.
08.01.19
Høringsfrister for planforslag
Med ændringen af planloven i år 2017 er planprocessen blevet forenklet, så der i stedet for den generelle minimumsfrist på ...
19.12.18
Til- og ombygning af helårshus i landzone
For at gøre det mere attraktivt at bo og leve i landdistrikterne er grænserne for, hvornår der kræves landzonetilladelse ti...
14.12.18
Dyrkning af flerårige energiafgrøder i uønsket skovrejsningsområde
Ved dyrkning af flerårige energiafgrøder i uønskede skovrejsningsområder gælder der særlige regler for omdriftstiden, som m...
14.12.18
Anmeldelse af erhvervsmæssig nødvendigt landbrugsbyggeri
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, er blevet omfattet af en anmeldelsespligt i planlo...
14.12.18
Promilleafgiftsfonden