Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-06-2018

Landbruget i Landskabet 

Oprettet: 19-06-2015

Indsatsområder

På baggrund af dataindsamling, analyser, møder og inddragelse af væsentlige aktører udvælges de relevante fokusområder i samarbejde mellem landmand, kommune og rådgivere.

Værktøjskasse og proces - Opstart - Bedriften analyseres - Indsatsområder - Planen udarbejdes - Implementering og opfølgning 

Udviklingsplanen kan potentielt indeholde mange forskellige temaer og indsatsområder, og det er vigtigt at skære opgaven til, så det udelukkende er de vigtigste områder, der behandles.

Indhold:

Prioritering af temaer ud fra analyser

Der er mange emner og temaer der kan være aktuelle i en Udviklingsplan. Nedenfor ses en bruttoliste, som kan anvendes som inspiration:

Kategorier:

  • Miljø og natur
  • Synergi og forhold til anden planlægning
  • Tværgående emner
  • Produktionsform
  • Landskab
  • Lokalområde / Landdistriktsudvikling

Se her for en uddybning af kategorierne.

Til top

Indsatsområder, intentioner og aftaler

På baggrund af møder og dataindsamling udvælges de relevante fokusområder i samarbejde mellem landmand, kommune og rådgivere.

I Udviklingsplanen redegøres for de indsatsområder, som vurderes at være de væsentligste i forhold til bedriften, lokalområdet og eventuelt andre væsentlige interessenter. Der skal være fokus på de vigtigste informationer, som har eller kan få indflydelse på bedriftens udvikling eller visioner samt ideer, som kan være med til at understøtte bedriftens udvikling eller udvikling af lokalområdet, som bedriften gerne vil være med til at støtte.

Ovennævnte arbejde resulterer i en bruttoliste for bedriften og lokalområdet. Ud fra listen prioriteres de indsatsområder, der bør arbejdes videre med. Indsatsområderne kan beskrives således i Udviklingsplanen:

 

Formålet med indsatsområdet – hvorfor udvælger vi det?

Mål med indsatsområdet – hvad har vi opnået, når det er gennemført?

Muligheder – hvilke potentialer ser vi?

Begrænsninger – hvilke barrierer og forhindringer ser vi?

 
Indsatsområderne beskrives og sættes ind i et skema, for at give overblik:

Herefter arbejdes videre med indsatsområderne, for at gøre dem mere handlingsorienterede.

Til top

Aftaleniveau (hensigtserklæring, juridisk bindende osv.)

Målet med Udviklingsplanen er, at den skal resultere i en række prioriterede indsatsområder, hvor der ideelt set foreligger en aftale og en handlingsplan, som landmanden og andre interessenter kan handle på. I praksis bliver det sandsynligvis således, at nogle af indsatsområderne kræver, at flere elementer ”går op i en højere enhed” – f.eks. at der gennemføres en jordfordeling, at handlingerne kan finansieres, at regler ændres mv. Det er vigtigt at få forventningsafstemt niveauet for de aftaler, der kan indgås: er der tale om en hensigtserklæring? En juridisk bindende aftale? Eller noget derimellem?

Til top

Skabeloner og eksempler

Til top

Sidst bekræftet: 19-06-2015 Oprettet: 19-06-2015 Revideret: 19-06-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Heidi Hundrup Rasmussen

Jørgen Kroer

Jørgen Korning

Trine Eide

Katrine Kracht

Af samme forfatter

Best practice for ledergrupper fokuserer på ni indsatsområder
Hvordan kommer en ledergruppe til at fungere optimalt? Det kræver fokus på virksomheden og opgaverne, gruppens formål og ud...
19.12.17
Rådgivning på basis af sammenhængende produktions- og økonomistyring - gør en forskel med din rådgivning
Hvad kræves der af rådgivningen for at kunne foretage en rådgivning, der tager udgangspunkt i alle aktiviteterne på bedrift...
19.06.17
Beskriv organisationen
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få optimeringen til at lykkes? Har du et overblik over all...
16.06.17
Beskriv organisationen
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få din forretningsidé til at lykkes? Har du et overblik ov...
16.06.17
Tegnefilm: Handlingsplaner hjælper dig i mål med dine indsatser
Se videoen, og bliv klogere på, hvordan handlingsplaner kan hjælpe dig med at gennemføre forandringer og udvikling på din b...
17.03.17