Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-06-2017

 2243

Oprettet: 19-06-2015

Udviklingsplaner på bedriftsniveau - sådan gør du!

Ny metode til planlægning og samarbejde om udvikling på bedriftsniveau. Metoden viser, hvordan landmand, rådgivning og kommune i fællesskab kan lave udviklingsplaner for bedriften og lokalområdet.

I dag planlægger kommune og landmand på forskellige skalaniveauer og hver for sig - landmanden for sin bedrift og med fokus på produktionen, kommunen med udgangspunkt i en række generelle temaer. Der er ikke tradition for, at disse parter samarbejder om udviklingen af den enkelte bedrift i samspil med andre interesser i det åbne land.

Der er et behov for at få bragt den lokale viden i spil og i højere grad søge en helhedsorienteret planlægning, som trækker på de stedbundne ressourcer, og som den enkelte landmand har ejerskab til. For at konkretisere de muligheder og barrierer, der findes på bedriftsniveau, introduceres udviklingsplanen.

Udviklingsplanen er en plan, som i samspillet mellem landmand, kommune og interessenter skal skabe rummelige rammer for udviklingen af bedriften, som holder et stykke ud i fremtiden.

Udviklingsplanen er et nyt redskab, der ikke har baggrund i en ansøgning eller et ophæng via et lovsæt, som f.eks. en miljøgodkendelse, en byggetilladelse eller en lokalplan. Med udviklingsplanen anlægges et langsigtet perspektiv, der gennem en tidlig dialog mellem kommune, landmand og interessenter afdækker muligheder og udfordringer, som i fællesskab prioriteres.

Processen omkring udviklingsplanen omfatter følgende væsentlige trin undervejs:

  • Kortlægning af landmandens visioner og ønsker samt lokale forudsætninger og indspil
  • En screening af lokalområdet, herunder bidrag til udviklingsidéer og -potentialer fra både landmand, interessenter og kommune
  • En prioritering af idéer, visioner og potentialer til konkrete indsatsområder
  • En handlingsplan for de prioriterede indsatser

Værktøjskasse og proces

Værktøjskassen indeholder forslag til proces samt værktøjer, der støtter processen. Endvidere kan du finde eksempler og skabeloner.  

Bedriften analyseres
Læs om, hvordan viden fra både landmand, kommune, rådgivning og lokalområde bringes i spil i udviklingsplanen.  

Indsatsområder
Læs om, hvordan de enkelte indsatsområder i en udviklingsplan udvælges og prioriteres.  

Planen udarbejdes
Planen konkretiseres gennem skriveproces. Download skabelonen til en udviklingsplan, og læs eksempler på 6 udviklingsplaner.

Implementering og opfølgning
Læs om gode råd til, hvordan en udviklingsplan kan realiseres.      

Metode til udviklingsplaner

Udviklingsplaner og metodebeskrivelse
Læs mere om metoden bag udviklingsplaner på bedriftsniveau. 

Til dig der vil vide mere

Landbruget i Landskabet
Gennem artikler og brochurer kan du blive klogere på projektets visioner og resultater.  

Folder: Landbruget i Landskabet - Et samarbejde om muligheder og udfordringer i fremtidens åbne land
Læs om eksempler og scenarier udviklet i Landbruget i Landskabet.  

 

Sidst bekræftet: 17-06-2016 Oprettet: 19-06-2015 Revideret: 19-06-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Katrine Kracht

Trine Eide

Heidi Hundrup Rasmussen

Jørgen Kroer

Jørgen Korning

Af samme forfatter

Best practice for ledergrupper fokuserer på ni indsatsområder
Hvordan kommer en ledergruppe til at fungere optimalt? Det kræver fokus på virksomheden og opgaverne, gruppens formål og ud...
19.12.17
Rådgivning på basis af sammenhængende produktions- og økonomistyring - gør en forskel med din rådgivning
Hvad kræves der af rådgivningen for at kunne foretage en rådgivning, der tager udgangspunkt i alle aktiviteterne på bedrift...
19.06.17
Beskriv organisationen
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få optimeringen til at lykkes? Har du et overblik over all...
16.06.17
Beskriv organisationen
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få din forretningsidé til at lykkes? Har du et overblik ov...
16.06.17
Tegnefilm: Handlingsplaner hjælper dig i mål med dine indsatser
Se videoen, og bliv klogere på, hvordan handlingsplaner kan hjælpe dig med at gennemføre forandringer og udvikling på din b...
17.03.17