Af samme forfatter
Hvordan kommer en ledergruppe til at fungere optimalt? Det kræver fokus på virksomheden og opgaverne, gruppens formål og udbytte samt deltagerne og mødestrukturen. Samtidig skal der være tillid og kontrol, konflikter skal håndteres, og viden skal deles.
Hvad kræves der af rådgivningen for at kunne foretage en rådgivning, der tager udgangspunkt i alle aktiviteterne på bedriften? Hvilke fordele for landmænd og rådgivning har projektarbejdet afdækket? Og hvad kræver det af rådgiveren?
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få optimeringen til at lykkes? Har du et overblik over alle interessenter, og ved du, hvilke risici der kan vælte din forretningsudvikling? Det skal du have afklaret i denne fase.
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få din forretningsidé til at lykkes? Har du et overblik over alle interessenter, og ved du, hvilke risici der kan vælte din forretningsudvikling? Det skal du have afklaret i denne fase.
Se videoen, og bliv klogere på, hvordan handlingsplaner kan hjælpe dig med at gennemføre forandringer og udvikling på din bedrift.
Nyt notat forklarer de vigtigste forhold omkring jordfordeling og sætter det i et aktuelt perspektiv for dansk landbrug.
Kan medarbejderne se meningen med deres arbejde? Trives de godt med deres arbejdsopgaver? Værktøjerne GROW og Medarbejderafklaring hjælper dig med at kommunikere med dine medarbejdere, så de udvikler sig. Det gør dig til en bedre leder for dine ansatte.
Står du i et vadested med din virksomhed? Passer organisationen ikke helt til den retning, du ser for dig? Via modellen ”Virksomhedens livscyklus” kan du spore dig ind på, om din landbrugsvirksomhed er tæt på at blive ramt af en krise.
God ledelse handler om at skabe Kurs, Koordinering og Commitment blandt medarbejderne. Er der enighed om retningen, er fordelingen af ansvar og roller i organisationen tydelig, og er medarbejderne motiverede, kommer resultaterne (næsten) af sig selv.
Har du brug for at styrke samarbejdet på tværs af din virksomhed ved at udvikle dine medarbejderes relationer og deres kommunikation om den daglige drift? Værktøjet Relationel Koordinering viser vejen og giver højere trivsel og større effektivitet.
Understøtter virksomhedskulturen din strategi? Ved hjælp af værktøjet ”Bedriftens kultur” kan du og din rådgiver spotte, om du er nødt til at ændre dit fokus i retning af enten delegering eller instruktion for at nå dine strategiske mål.
Med diagnosemodellen bliver du udfordret til at se på din virksomhed ude- og oppefra. Modellen hjælper dig med på et overordnet niveau at udpege vigtige informationer om, hvordan din landbrugsvirksomhed er skruet sammen organisatorisk.
Det kan være svært at finde ud af, hvordan man påbegynder arbejdet med strategisk ledelse. Men du kan tage udgangspunkt i tre områder: Afklaring, retning og handling. Herved sikrer du, at du kommer bredt omkring områder, der berører dit ledelsesarbejde.
Dine medarbejdere er nogle af dine vigtigste ressourcer, men hvordan bringer du det bedste frem i dem og leder dem i en retning, der gavner både dem selv og virksomheden? Første skridt er, at du sætter strategisk ledelse på dagsordenen.
De fire trin i værktøjet GROW hjælper dig til at holde dialogen med dine medarbejdere åben, nysgerrig og undersøgende. En sådan udviklende dialog sætter dine medarbejdere fri til at arbejde selvstændigt og vælge løsninger på egen hånd.
Vækst fører virksomheder ud i kriser. Den nuværende organisation kan ikke opsluge det stigende antal medarbejdere, som væksten fører med sig. Det giver en længere beslutningsproces, flere konflikter og et faldende overskud. Men en krise kan forhindres.
Vækst og udvikling skaber kriserne, og det er derfor farligt at springe en eller flere faser over. Virksomheden skal specialisere sig i løbet af hver fase. Det sker ikke i tilstrækkelig grad, hvis virksomheden ikke gennemgår alle faser.
Succesfulde ledelser arbejder sig typisk igennem ni trin for at sætte kurs, koordinering og commitment endnu bedre i spil i virksomheden. Ikke alle trin handler om forenkling, men alle trin har fokus på at håndtere kompleksitet og skabe KKC.
Tag temperaturen på, hvordan du udfører din ledelsesopgave i dag, ved at svare på nedenstående inspirationsspørgsmål. Tag din rådgiver med på råd.
Commitment handler om, i hvor høj grad medarbejdere og leder af virksomheden er villige til at indordne deres individuelle mål og interesser under virksomhedens fælles overordnede mål og interesser.
Når koordineringen af opgaverne lykkes, hænger medarbejdernes arbejde godt sammen med det arbejde, som andre medarbejdere i organisationen udfører. Tandhjulene griber ind i hinanden på den rigtige måde.
Når du og dine ledere lykkes med at sætte en fælles kurs, skaber I en fælles forståelse blandt medarbejderne af virksomhedens overordnede vision, mission, strategi, mål og metoder, og hvorfor den retning, I har udpeget, er vigtig.
Hvis kommunikationen halter, kan Relationel koordinering give værdifuldt input. Værktøjet er velegnet til bedrifter med flere afdelinger, sites eller produktionsgrene. Læs, hvordan en svinebedrift fik hjælp til at hanke op i sin kommunikation.
Brug nedenstående inspirationsspørgsmål til sammen med din rådgiver at måle graden af Relationel Koordinering i din landbrugsvirksomhed.
Kommuneplanprocessen for 2017 er i gang – herunder også revurdering for de landbrugsfaglige temaer i kommuneplanen. Få viden om status på kommunernes planarbejde og landbrugsudpegningernes anvendelse, samt den offentlige proces frem mod kommuneplan 2017.
Se argumenter for at sætte fokus på målrettet rådgivning og projektledelse.
Øg værdien af rådgivning for dig selv og din kunde vha. få men effektive værktøjer.
Trumfkortene27.07.15
Få bedre resultater og effekt ved at spille disse otte kort.
Links23.07.15
Trumfkortene hviler på et solidt nationalt og internationalt teoretisk grundlag. Læs mere om teorien her på siden.
Tjek op på resultater og brug erfaringen til evt. at lave nye tiltag.
Magasinet Trumf på rådgivningen, som udkom i starten af 2013, satte for alvor fokus på emnet rådgivningsmetode. Nu er opfølgeren kommet i form af bogen Trumf på rådgivningen – en teoribog. Den udkommer den 28. februar. Læs et uddrag af bogen.
Telefonsalg skal sælge et møde med kunden, skaffe nye kunder, nye opgaver og skabe mersalg. Forberedelse og en systematisk tilgang til opgaven gør det muligt at gennemføre samtalerne professionelt og effektivt.
EFU-modellen24.10.13
EFU-modellen er en hjælp til at fokusere på din kundes behov og til at beskrive dit produkt eller din ydelse bedst muligt.
Elevatortale24.10.13
Elevatortalen er et værktøj, der giver dig 30 sekunder til at præsentere dig selv, din virksomhed eller dit produkt på en klar og præcis måde, så du sikrer, at dit budskab brænder igennem.