Feedback Form

  

Oprettet: 07-08-2017

29 procent af køerne i Norden malkes med malkerobotter

Mens antallet af besætninger med malkerobotter falder i Danmark og Sverige investerer de øvrige nordiske lande fortsat i denne type malkesystem. Flest robotter findes dog i Danmark.


De fleste AMS-besætninger findes i Norge, mens de fleste AMS-bokse er i Danmark, hvor der er 2.153 bokse i 749 besætninger.
De seneste år har malkerobotter (AMS) haft stærk fremgang i de nordiske lande, og i dag står der robotter i knap en femtedel (19,8 %) af de nordiske besætninger. Dog er AMS-udviklingen faldende i både Danmark og Sverige, mens der i de andre nordiske lande stadig investeres i AMS (se figur 1). Det viser tal fra de nordiske mejeriers fælles netværk NMSM. Det fremgår også af netværkets tal, at omkring en tredjedel af al den nordiske mælk bliver produceret i besætninger med AMS.

 

Knap 30 % af køerne malkes med AMS

Ved årsskiftet 2016/2017 var der totalt set i Norden 7.447 AMS-bokse i 4.629 besætninger, svarende til 1,6 AMS-bokse pr. besætning. På samme tidspunkt var der i alt 23.377 mælkeproducerende besætninger i Norden. Dermed har knap en femtedel (19,8 %) af alle besætningerne AMS. Disse besætninger er dog væsentligt større end gennemsnitsbesætningerne, og derfor vurderer NMSM, at ca. 29 % af malkekøerne i Norden malkes med AMS. Mælkeproduktionen vurderes at udgøre ca. 31 % af den mælk, som produceres i Norden. Det vil sige, at ud af den nordiske produktion på 12,3 milliarder kilo mælk i 2016, kommer omkring 3,8 milliarder kilo mælk fra AMS-besætninger.

Flest AMS-bokse i Danmark

De fleste AMS-besætninger findes i Norge, hvor der ved årsskiftet 2016/2017 var 1.726 besætninger med 1.813 AMS-bokse. De fleste AMS-bokse er dog i Danmark – 2.153 bokse i 749 besætninger. Størrelsesmæssigt er de danske besætninger langt større end i de andre nordiske lande med 2,9 bokse pr. besætning i gennemsnit. Svenske landmænd kommer derefter med 1,8 bokse pr. besætning i gennemsnit, mens de øvrige lande har færre end 1,6 bokse pr. besætning i gennemsnit (se tabel 1).

Status 31.12.2016 Danmark Finland Island Norge Sverige Norden
Andel køer i AMS (%) 25,0 28,1 39,3 40,1 29,8 29,3
Andel mælk fra AMS (%) 26,3 30,9 41,8 44,5 32,5 31,1
Antal AMS bokse/besætning 2,9 1,5 1,2 1,1 1,8 1,6

Tabel 1. Estimeret andel køer og mælk fra AMS 31.12.2016 i Norden

Det nordiske samarbejde

Trods den store forskel i produktionsforholdene inden for mælkeproduktion blandt de nordiske lande, har landene det til fælles, at en betydelig del af mælken kommer fra AMS-besætninger. Produktion med AMS kræver stor opmærksomhed om kvalitetsparametrene i mælken - celletal, kimtal og frie fedtsyrer. Derfor er det tværfaglige nordiske samarbejde om AMS-forskning og udveksling af AMS-erfaringer, bl.a. via NMSM, en stor fordel.

 

Figur 1. Udviklingen af AMS-besætninger i Norden fra 1998

Sidst bekræftet: 06-08-2019 Oprettet: 07-08-2017 Revideret: 07-08-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 16 - 2019
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender ...
06.09.19
Totalt stop for brug af humankritiske antibiotika til kvæg
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen er branchens egen.
23.08.19
Meget mere end fodbold - foreningsliv integrerer udenlandske medarbejdere
Godt netværk og et aktivt liv i fritiden gør livet i Danmark nemmere for udenlandske medarbejdere. For landbrugsmedhjælper ...
23.08.19
Værktøj i DMS giver overblik over besætningens yverbetændelser
Hvordan ser 2. kalvskøernes yversundhed ud, hvornår i laktationen er der især problemer, og hvad er årsagen? Klik af i DMS-...
23.08.19
Kvægnyt nr. 15 - 2019
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
23.08.19

Læs også