AMS 

Oprettet: 14-03-2003
Revideret: 01-12-2011

Staldindretning

Køerne skal komme med jævne mellemrum for at blive malket, og derfor er det vigtigt, at kotrafikken fungerer optimalt, og at adgangsveje til og fra malkeboksene er både tiltalende og optimale. I en stald med AME er der generelt to måder at indrette stalden på. Enten med en styret eller en fri kotrafik. Begge typer har fordele og ulemper. Valget af indretningen er ofte et spørgsmål om temperament.

Her kan du læse mere om staldindretning og AMS:

 

Staldindretning - uddrag fra pjece om AMS

Læs om hvordan du får kotrafikken til at fungere optimalt

Styret kontra fri kotrafik i AMS

Læs om forsøgene på Waiboerhoeve forsøgsgård, Holland

Erfaringer med AMS flerbokssystem
Læs om erfaringerne fra to kvægbesætninger

Sidst bekræftet: 26-04-2019 Oprettet: 14-03-2003 Revideret: 01-12-2011

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19
What is Lean?
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through eff...
18.09.19
Sådan får du nye medarbejdere godt fra start
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbej...
23.08.19
Sådan motiverer du som leder dine medarbejdere til at ændre vaner
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbej-der og leder på et landbru...
23.08.19
Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19