Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-10-2016

KvægInfo - 1890

Oprettet: 04-08-2008

Kvalitetskrav til sand i sengebåse

Sand er et fantastisk liggeunderlag til køer i sengebåse, men desværre er det ikke alt sand, der egner sig som liggeunderlag. Den afgørende faktor er partikelstørrelsen. Hvis den er for stor kan det give skader på koens yver samt klove og lemmer.

Anbefalingerne går i hovedtræk på, at partikelstørrelsen ikke må være for stor. For store korn har ubehagelige indvirkning på koens adfærd, og give problemer med gødningshåndteringen. Derudover spiller lerindhold i sandet også en faktor. Hvis der er et for højt lerindhold, pakker det for meget i sengebåsene og giver ikke det elastiske underlag, som ønskes for køerne.


Sand er et fantastisk liggeunderlag for koen

Begrebsforvirring
Sand der kan anbefales til brug i sengebåsene har i daglig tale mange navne som fillersand, strand-sand, ko-sand mm. Det er lidt af en jungle, at finde rundt i de forskelle sandtyper, og for at skabe større forvirring er der også forskellige definitioner på fillersand. Derved kan der let ske misforståelser og begrebsforvirringer, når der skal kommunikeres med grusleverandørerne. Der findes forskellige klassifikationer fra branche til branche.

Geotekniker

Vejbranchen

Betonbranchen

Sand

0,06-2 mm

0-2 mm

0-4 mm

Filler

Anvendes ikke

Mindre 0,075 mm

Mindre end 0,25 mm

 

 

 

Kilde: Anlægsteknik 1


I DS404 nomenklatur for sand-, grus- og stenmaterialer er den geotekniske betegnelse for sand en kornstørrelse på 0,06-2 mm. Her er der dog ingen specifik betegnelse for fillersand, men materiale under 0,25 mm betegnes de fleste steder i litteraturen, som filler.

Det ideelle sand til liggemateriale i sengebåse, skal have en ganske bestemt fordeling af mængderne af de forskellige kornstørrelser. Sandets kornstørrelsesforhold kan bedømmes ved sigtning.
Sigtningen sker gennem mere og mere finmaskede normerede sigter, og efter hver sigtning vejes det frasigtede sand. Anbefaling til hvilket sand der fungere i sengebåsene, er sand med en kornstørrelse under 0,25 mm. Ved denne partikelstørrelse ses der færre skader på koen samt en lettere gyllehåndtering.

Anbefalinger af sand til brug i sengebåse

Partikelstørrelsen skal være under 0,25 mm.

Støbesand er ofte forsøgt brugt som liggemateriale, da det også ligger inden for DS404 nomenklatur for sand-, grus- og stenmaterialers betegnelse for sandfraktion ved en kornstørrelse på 0,06-2 mm. Forskellen på fillersand og for eksempel støbesand er at cirka 95 procent af fillersandet har kornstørrelse under 0,25 mm, mens 95 procent af støbesands kornstørrelse er under 2 mm. Støbesand har i gennemsnit otte gange større sandkorn end fillersand.
Derudover indeholder fillersand ikke noget ler. Lerindholdet kommer først, hvis der er tale om grovere sand som for eksempel støbesand. Fillersand pakker derfor ikke i båsen, som støbesand gør.

Hvis man er usikker på, om det sand, man overvejer at bruge, har den rette kornstørrelse, kan man få lavet en analyse hos blandt andet Eurofins. Natursand kan både forekomme som bakkesand og havsand. Forskellen er, at havsand tit har mere afrundet korn end bakkesand, men ellers er det især af æstetisk karakter. Havsand er lysere og grålig, mens bakkesand er mere gulbrun.

Ressourcemæssigt er der ingen begrænsninger. Der er sand til sengebåsene i mange år endnu, men tilgængeligheden af sandet er meget begrænset. Det er kun få stedet i Danmark, hvor der forekommer fillersand. Nedenstående tabel viser hvor i landet der forekommer fillersand og hvem der forhandler det.
På nuværende tidspunkt graver man også egnet sengebåsesand op ved Limfjorden, hvor kornstørrelsen ligger omkring 0,15-0,25 mm.

Leverandør oversigt af fillersand

Telefonnummer

Tjæreborg grusgrav ved Esbjerg

75134433

Kroghs a/s ved Fjerritslev

98225200

St. Endelt grusgrav ved Sæby

75781405

Østerild grusværk Aps ved Thisted

97985335Sidst bekræftet: 23-09-2014 Oprettet: 04-08-2008 Revideret: 04-08-2008

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19
What is Lean?
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through eff...
18.09.19
Sådan får du nye medarbejdere godt fra start
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbej...
23.08.19
Sådan motiverer du som leder dine medarbejdere til at ændre vaner
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbejder og leder på et landbrug...
23.08.19
Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19