Feedback Form

Af samme forfatter
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndtering, malkning, fodring m.fl.
7. Teknik20.05.16
FarmTest - Kvæg
Den 1. juli træder kravet om kobørster til malkekøer i kraft. Udvalget af børster er stort – der er 20 forskellige, se her hvad du bør sætte fokus på før du køber.
FarmTest Kvæg
Overgangsvægte vejer køer i bevægelse, og fordelen er således, at den enkelte ko ikke skal stå stille på vægten for at blive vejet.
8. Øvrige17.03.16
FarmTest - Kvæg
Halm-kalk-vand er et brugbart alternativ til sand i sengebåse, hvis man vel at mærke er indstillet på at yde den arbejdsindsats, som kræves for at vedligeholde sengene, ellers er der bedre at holde sig til kunstmadrasser.
Skift til sand kan potentielt hæve den årlige indtægt med knap 2.000 kr. pr. ko, hvis sandet håndteres korrekt. Det viser en ny FarmTest.
Skift til sand kan potentielt hæve den årlige indtægt med optil 1.937 kr. pr. ko, hvis sandet håndteres korrekt.
FarmTest Kvæg - 107
FarmTest - Kvæg
Lav en effektiv fangefold og et ordentligt hegn og undgå den vilde jagt, når et kreatur skal fanges eller drives tilbage i folden.
Bedre liggekomfort, renere køer, tørre klove, væsentlig færre klovlidelser og højere ydelse – det har to landmænd opnået ved at ændre deres relativt korte senge til sandsenge. Pris 7-800 kr. + eget arbejde.
- En interview undersøgelse af dygtige mælkeproducenter.
FarmTest Kvæg, september 2014
FarmTest 9602.05.14
Smittebeskyttelse ved udlevering af kvæg – Udleveringsfaciliteter
Det koster penge og besvær, når man får en smitsom sygdom ind i besætningen. Beskyt derfor besætningen imod kendte og ukendte sygdomme – det er dit ansvar.
Fjern muren, flyt gardinet og giv køerne plads til at rejse og lægge sig. Det giver mere mælk i tanken, og i tilgift sundere ben og klove. Amerikanerne er godt i gang.
Rapport fra studietur til Irland den 20.-23. maj 2013. Rejserapporten er udarbejdet af deltagerne, som et internt arbejdsdokument. Formålet med rapporten er at samle og fastholde den viden og inspiration, som er hentet under studieturen.
Ny amerikansk forskning viser, at frisk luft fra overtryksventilationsanlæg, fast adskillelse mellem kalvebokse samt rigeligt med strøelse kan reducere kalvedødeligheden markant.
Ventilation på opsamlingspladsen køler køerne efter hensigten. Men luften er recirkuleret staldluft, der indeholder ammoniak og mikroorganismer. Nyt amerikansk ventilationskoncept med overtryk henter ren luft ind udefra.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Det er muligt at opføre staldanlæg til under 35.000 kr./ko. FarmTesten giver en bred vifte af sparemuligheder, både hvad angår konstruktion, indretning, teknik og materialer.
Produktionsøkonomisk betydning af at vælge sand som liggemateriale i sengebåse.
Økonomi i sandsenge
FarmTest - Kvæg
Et nyt staldsystem - komposteringsstald - er dukket op. Det tilbyder køerne samme komfort som dybstrøelsesstalde, men uden samme halmforbrug. Bygningen er stort set indrettet på samme måde som en dybstrøelsesstald, men strøelsesmaterialet er træflis.
Alle dyregrupper på kvægbedriften skal have adgang til en bekvem, ren og tør liggeplads. Naturerhvervstyrelsens kontrol har fortsat fokus på strøelsesmængden i sengebåse og dermed også trykskader, hårafslid og renhed hos dyrene.
Erfaringer med byggeprocessen
FarmTest - Kvæg
Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 5, i Powerpoint- og webvenligt png-format.
Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 1, i Powerpoint- og webvenligt png-format.
Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 2, i Powerpoint- og webvenligt png-format.
Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 3, i Powerpoint- og webvenligt png-format.
Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 4, i Powerpoint- og webvenligt png-format.
FarmTesten udpeger fast gulv med dræn og rilleskåret spaltegulv, som de mest hensigtsmæssige gulvtyper, når det gælder klovsundhed.
FarmTest - Kvæg
FarmTest - Kvæg
Læs den afsluttede FarmTest, Kvæg: billigt byggeri
I kampen for flere levende kalve – og lavere kalvedødelighed, er tildelingen af mælk til kalvene af stor betydning. Derfor er det vigtigt med gode faciliteter, som letter arbejdet og gør det attraktivt at passe kalve.
I denne FarmTest er enkelt- og fælleskalvehytter fra 12 forskellige leverandører vurderet med hensyn til dagligt brug, kundetilfredshed, pladsforhold, klima og holdbarhed.
Halmmadrasser gav langt færre skader på haserne end strøede to-lags madrasser. Forekomsten af hævede haser var uafhængig af underlag og strøelse. Det var konklusionerne i en tysk undersøgelse af skader på ben og led af 2457 malkekøer i løsdrift.
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stillestående vejr. Overbelægning forøger problemet og stresser dyrene yderligere.