Corona: Fakta og gode råd

  

Oprettet: 12-03-2020
Revideret: 16-03-2020

Sådan sikres fortsat pasning af dyrene på landbrugsbedriften

Anbefalinger til begrænsning af risikoen for at COVID-19 kommer ind i besætningen samt begrænsning af smitte mellem medarbejderne på bedriften.

Der er nationalt truffet drastiske foranstaltninger og opfordringer, der skal dæmpe smittespredning af COVID-19 (coronavirus) blandt befolkningen.
Myndighederne pålægger ikke længere karantæne. Har man symptomer såsom hoste, let feber eller forkølelse skal man blive hjemme indtil man er rask.

Det er for nuværende sundhedsmyndighedernes forventning, at der kan komme op til 600.000 smittede i Danmark. Derfor vil der uundgåeligt også komme tilfælde blandt staldpersonale og landmænd med husdyrsbesætninger. 

Her følger derfor anbefalinger, som vil begrænse risikoen for at få corona ind i besætningen og for spredning af smitte mellem medarbejderne på bedriften.

Begræns risikoen for at få corona ind på bedriften

 • Opsæt skilte om smittebeskyttelse ved indgang
   
 • De fleste besøg af servicepersonale, som eksempelvis dyrlæger, inseminører og chauffører, er nødvendige for besætningens fortsatte produktion. Derfor skal disse besøg som udgangspunkt gennemføres, men overhold Sundhedsstyrelsens generelle råd til befolkningen. Find dem på Styrelsens hjemmeside

  Vær opmærksom på, at retningslinjerne kan ændre sig fra dag til dag.

  Ikke-nødvendige besøg bør udskydes eller aflyses. Hvor det er muligt, bør rådgivningsbesøg afholdes online, for eksempel via Facetime, Skype eller Microsoft teams, hvor man også kan dele dokumenter. Kontakt dit rådgivningscenter, hvis du er i tvivl. 
   
 • Ved uundgåelige besøg af servicepersonale, da hold så vidt muligt 1-2 meters afstand. Vask hænder efter besøget, især hvis du har assisteret servicepersonalet. Rengør også flader, som servicepersonalet har rørt ved.
   
 • Brug udleveringsfaciliteter ved levering af dyr. Undlad så vidt muligt at assistere ved afhentningen.
   
 • Hvis en medarbejder har fået konstateret COVID-19, er der ingen særlige restriktioner for de øvrige medarbejdere, som fx karantæne. Følg anbefalingerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Begræns smitterisikoen mellem medarbejderne på bedriften

 • Informer alle medarbejdere om de generelle forholdsregler for COVID-19. Find dem på landbrugsinfo.dk/coronavirus).
 • Hold så vidt muligt afstand fra hinanden.
 • Undlad så vidt muligt at samles – hold adskilte pauser.
 • Vask hænder hyppigt, og brug papirservietter.
 • Hvis bedriften er delt op i flere afsnit, så begræns kontakt mellem medarbejderne i de forskellige staldafsnit.
 • Ved skifteholdsarbejde, fx i malkestalden, så rengør og desinficer alle områder, der berøres, efter hvert skifte.
 • Vask og desinficer frokoststue, toiletter, staldkontorer mv. hyppigt.
 • Begræns så vidt muligt kontakt til andre personer i fritiden.
 • Hvis man bliver syg med symptomer som let feber og forkølelse, skal man gå hjem. Når man føler sig rask, kan man gå på arbejde igen.
 • Etabler en arbejdsberedskabsplan for afløsning, så I er forberedt, hvis en eller flere medarbejdere bliver syge.
 • Hvis det kniber med at få vagtplanen til at gå op, er det ok, at bede naboen eller andre om hjælp. Danske Landbrugsskoler er indforstået med, at man henter hjælp hos de landbrugselever, der ikke skal møde op til undervisning. Husk blot at respektere, at de ikke har fri, men skal følge undervisning i en vis udstrækning.
Sidst bekræftet: 16-03-2020 Oprettet: 12-03-2020 Revideret: 16-03-2020

 Fakta og gode råd

Kontakt

Specialkonsulent

Peter Raundal

Sundhed og produktion