Corona: Fakta og gode råd

  

Oprettet: 20-04-2020
Revideret: 27-04-2020

Covid-19: Forlængelse og justeringer af hjælpepakker mm.

Regeringen og alle Folketingets partier er i weekenden blevet enige om forlængelser og justeringer af de besluttede hjælpepakker samt nye tiltag.

Herunder forlænges bl.a. hjælpepakkerne for selvstændig, faste omkostninger og lønkompensation med en måned til og med 8. juli 2020. 

Kompensation for faste omkostninger kan ansøges allerede ved en omsætningsnedgang fra 35%, ligesom minimumsgrænsen for at ansøge om kompensation sænkes fra 25.000 kr. til 12.500 kr.

Kompensationsordningen for selvstændige bliver udvidet til at omfatte virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte, kompensationsgraden øges til 90% (100% for virksomheder med forbud mod at holde åbent), fortsat dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.  Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for henholdsvis 2. halvår og 4. kvartal 2019, eller lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 mv. får tillige mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.

Læs mere om forlængelserne og justeringerne mm her.

Sidst bekræftet: 27-04-2020 Oprettet: 20-04-2020 Revideret: 27-04-2020

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Statsautoriseret revisor

Kim Wegener

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Opdatering - Nu kan mindre virksomheder genansøge om kompensation for tabt omsætning
Virksomheder med maks. 25 fuldtidsansatte, og som forventer en omsætningsnedgang på min. 30% som følge af covid-19, kan nu ...
25.05.20
Opdateret vejledning til covid-19 kompensation for virksomheders faste omkostninger
Virksomheder på tværs af brancher kan få midlertidig kompensation for virksomhedernes faste omkostninger i perioden 9. mart...
11.05.20
Kompensationsordningen for faste omkostninger er justeret og udvidet
Kompensationsordningen for faste omkostninger er justeret og udvidet. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 6. maj 2020...
07.05.20
Kompensationsordninger mv. til danske virksomheder som følge af covid-19
Regeringen har med de øvrige partier i Folketinget i dag landet en ny hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder.
19.03.20
Kompetencehjulet kortlægger kompetencebehovene i bestyrelser og advisory boards i landbruget
Med Kompetencehjulet kan du som virksomhedsrådgiver analysere kompetencebehovene i bestyrelser og advisory boards i landbru...
23.08.19