Corona: Fakta og gode råd

  

Oprettet: 31-03-2020

Anbefalinger, når du modtager og afsender varer

Læs her, hvilke forholdsregler du bør tage i forhold til coronasmitte, når bedriften modtager og afsender dyr og varer.

Transportbranchen har lavet et sæt anbefalinger for modtagelse og afsendelse af gods. Disse anbefalinger er også relevante for en landbrugsbedrift, da der jævnligt leveres eller afhentes gods, herunder f.eks. foder, markgødning, reservedele, mælk, slagtedyr. Du finder anbefalingerne her

I forhold til en landbrugsbedrift bør du især lægge mærke til:

  • Afhentning af mælk, slagtedyr, levedyr og afgrøder følger de normale procedurer, men opsæt håndsprit til chaufføren. Hold i øvrigt god afstand til chaufføren eller undgå helt kontakt. Brug i videst muligt omfang udleveringsfaciliteter ved afhentning af dyr. Er det nødvendigt at assistere ved pålæsning, så hold så god afstand som muligt til chaufføren.
  • Ved modtagelse af gods: Anvis tydeligt med skilte, hvor godset skal læsses af. Håndsprit skal være let tilgængeligt for chaufføren. Hold afstand til chaufføren eller undgå helt kontakt. Er det nødvendigt at kvittere for modtagelsen, så vask og/eller afsprit hænder før og efter. Skal der bruges kuglepen, så brug din egen.
Sidst bekræftet: 31-03-2020 Oprettet: 31-03-2020 Revideret: 31-03-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Peter Raundal

Sundhed og produktion