Corona: Fakta og gode råd

  

Oprettet: 01-04-2020
Revideret: 14-04-2020

ANSØGNINGSRUNDEN FORLÆNGES TIL 1. MAJ 2020

Landbrugsstyrelsen har valgt at forlænge årets ansøgningsrunde for alle ordninger tilknyttet fællesskemaet og skemaet gødningskvote og efterafgrøder med 14 dage.

Landbrugsstyrelsen har valgt at forlænge årets ansøgningsrunde for alle ordninger tilknyttet fællesskemaet og skemaet gødningskvote og efterafgrøder med 14 dage.

Vær opmærksom på, at du skal have rådighed over betalingsrettigheder og arealer på de nye frister. Se nedenfor i ”Hvornår skal du have rådighed over areal og betalingsrettigheder?”

Hvornår er fristen?

Den nye frist for indsendelse af fællesskemaet bliver 1. maj 2020, mens ændringsfristen rykkes til 26. maj 2020.  

Hvilke ordninger er omfattet?

Fristudsættelsen gælder alle ordninger tilknyttet fællesskemaet; dvs.  grundbetaling, grøn støtte, udbetaling af tilskud iht. eksisterende tilsagn efter reglerne om pleje af græs- og naturarealer, udbetaling af tilskud iht. eksisterende tilsagn efter reglerne om økologisk arealtilskud, målrettet kvælstofregulering m.v.

På samme måde gælder fristudsættelse indsendelse af skemaet Gødningskvote og efterafgrøder, hvor fristen for indsendelse af gødningskvoteberegning for ansøgere med Økologisk Arealtilskud og tilmelding til kvægundtagelsen rykkes fra 17. april til 1. maj 2020. Fristen for indsendelse af gødningskvoteberegning for øvrige landbrugere samt indberetning af efterafgrøder er uændret 10. september 2020.

Ansøgningsrunden for nye tilsagn til pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66 og 67) og økologisk arealtilskud er ikke omfattet af fristudskydelsen, da runden for ansøgning om nye tilsagn først starter 10. august og altså ikke følger fællesskemaet.

Hvornår skal du have rådighed over areal og betalingsrettigheder?

Fristen for, hvornår landbrugeren skal råde over det støtteberettigede landbrugsareal, rykker til ansøgningsfristen 1. maj 2020, jf. bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv.s § 4. Fristen for, for hvornår landbrugeren skal råde over betalingsrettighederne rykker til  tidspunktet for ændringsfristen, dvs. den 26. maj 2020, jf. afklaring fra Landbrugsstyrelsen.  

Har du forpagtningsaftaler eller lignende, hvor rådighed over areal ophører i perioden 17. april-1. maj, eller betalingsrettighederne ophører i perioden 17. april-26. maj 2020 er det nødvendigt at forlænge disse, så du råder over areal og betalingsrettigheder på tidspunktet for på de nye frister hhv. den 1. maj 2020 (for areal) og 26. maj 2020 (for betalingsrettigheder).

Landbrugsstyrelsen har til SEGES oplyst, at man telefonisk vil kontakte de ejere, som ifølge systemet mister rådighed over midlertidigt overdragne betalingsrettigheder i perioden 17. april – 26. maj 2020. Er du i tvivl om du er berørt, anbefaler vi, at du kontrollerer betalingsrettigheder i Tast-Selv.

Sidst bekræftet: 14-04-2020 Oprettet: 01-04-2020 Revideret: 14-04-2020

Forfatter

Jura og Skat
Juridisk Specialkonsulent

Henrik Gjerluf Thomsen

Skade & Ansvar


Specialkonsulent

Stefanie Sommer Abild

Team Miljøjura


Af samme forfatter

COVID-19: Påvirker brug af hjælpepakker de minimis-støtte?
Som konsekvens af den delvise nedlukning af det danske samfund har Folketinget vedtaget en række hjælpepakker, der skal giv...
23.03.20
Græsningsaftale
Fra og med støtteåret 2016 har det i princippet været muligt for dyreholderen ifølge en græsningsaftale at søge direkte are...
20.01.20
Grønt Danmarkskort: Klagemuligheder
Hvilke muligheder har berørte borgere for at påklage Grønt Danmarkskort?
13.01.20
Grønt Danmarkskort: Høring af offentligheden og berørte borgere
Hvornår skal offentligheden høres om udkast til, revision af og vedtagelse af Grønt Danmarkskort? Og hvilke forpligtelser h...
13.01.20
Støjvilkår i husdyrbrug
Nærværende artikel belyser kort den juridiske baggrund og praksis for reguleringen af støj fra husdyrbrug.
19.12.19