Corona: Fakta og gode råd

  

Oprettet: 21-04-2020

Arbejdstilsynet øger og målretter tilsynsindsatsen

Arbejdstilsynet vil fra tirsdag den 14. april 2020 øge sin tilsynsindsats i udvalgte brancher, herunder det grønne område. Indsatsen målrettes bl.a. begrænsning af smittespredning af coronavirus.

Den gradvise genåbning af samfundet får også betydning for Arbejdstilsynets tilsynsindsats, som siden nedlukningen den 13. marts 2020 har været begrænset til alvorlige ulykker og klager. Arbejdstilsynet vil fra tirsdag den 14. april 2020 øge sin tilsynsindsats i udvalgte brancher. Indsatsen målrettes samtidig mod at forebygge ulykker og mindske risikoen for smittespredning af coronavirus. Arbejdstilsynet vil i første omgang føre tilsyn med byggepladser, det grønne område, fx gartnerier og landbrug, vejgodstransport og virksomheder, der er omfattet af indsatsen mod social dumping.

Arbejdstilsynet opfordrer til at følge Sundhedsstyrelsens råd om forebyggelse af smitte med coronavirus – ved at arbejdsgiverne sørger for følgende på gartnerier, landbrug, skovarbejde, kirkegårde og lignende:

  • Planlæg arbejdet, så de ansatte kan arbejde med en god afstand mellem sig
  • Stil håndvask eller håndsprit til rådighed for de ansatte på alle relevante steder
  • Minimer fysisk kontakt med andre
  • Opprioriter regelmæssig rengøring og afspritning
  • Oplys og instruer medarbejderne i at begrænse smitte

Se anbefalingerne  ”Forebyg coronasmitte i virksomheder indenfor ’det grønne område’”

Kilde: Arbejdstilsynets nyhedsbrev af 14. april 2020

Sidst bekræftet: 21-04-2020 Oprettet: 21-04-2020 Revideret: 21-04-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

P 3-20 om sygedagpenge - bortfald - manglende medvirken - medvirken samme dag - reel medvirken
Retten til sygedagpenge ophører dagen efter, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt. Retten t...
25.05.20
P 2-20 om Arbejdsskade - Erstatning for tab af erhvervsevne - Årsløn - Mistet efterlønspræmie
Højesteret har i dommen offentliggjort som U. 2013.3120/2H afgjort, at mistet efterlønspræmie er ”er-statningsretligt værne...
20.05.20
P 1-20 Aktivloven om hjælp i særlige tilfælde - sygebehandling - tandbehandling - mengodtgørelse - formue - trangsbestemt
Ved vurderingen af, om ansøgeren har formue, skal midler, der stammer fra en méngodtgørelse eller godtgørelse for anden ikk...
20.05.20
Arbejdsløshedsdagpenge – indhentning af oplysninger om indkomst, der indgår i indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge og beregningsgrundlaget for dagpengenes størrelse
Skattestyrelsen har forlænget oplysningsfristerne til 1/9 2020. Fristen i forhold til dagpengereglerne er uændret, og årsop...
20.05.20
Orientering om efterregulering af folke- og førtidspension for 2019 – lønmodtagere
Udbetaling Danmark oplyser, at efterregulering af folke- og førtidspension for 2019 først påbegyndes til september 2020.
18.05.20