Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 11-06-2016

FarmTest - Fjerkræ nr. 6

Oprettet: 11-06-2009

Måling af lys i konsumægsstalde


Måling af lys i konsumægsstalde
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten konkluderer, at lysintensiteten i konsumægsstaldene er lav i driftssituationen. Især i burægsstaldene er der uens lysintensitet - i området ud for lampestedet er den ønskede lysintensitet, mens lysintensiteten imellem lampestederne er lav. Der bør udarbejdes tekniske løsninger, så der kan opnås et mere ensartet lys i staldene. En gennemgående lyskæde i selve buranlægget kunne være en løsning.

I denne FarmTest har det desværre ikke været muligt at arbejde med udvikling af lyssystemer, men kun at måle driftslyset i staldene.

FarmTesten skal bidrage med viden om lys i skrabeægsstalde og i stalde med buranlæg. Der findes ikke ret meget viden om etablering af det optimale lys i konsumægsproduktion i forskellige typer stalde.

 


Figur 1. Gangareal i stald med buranlæg.
Formålet har været at måle driftslys i staldene og dermed give et grundlag for kommende undersøgelser/projekter for at finde det optimale lys med hensyn til produktiviteten og dyrevelfærd.

Når man skal udføre måling af lys i konsumægsstalde med en lysintensitet under 20 lux, er det vigtigt, at der måles inde mellem dyrene, idet fjerdragten bidrager til lysniveauet. I skrabeægsstaldene er det således nødvendigt, at lyssensoren kan fjernaflæses for ikke at påvirke målingerne/resultatet.

Målesensoren rettes direkte mod lyskilden, idet tidligere FarmTest Fjerkræ nr. 5 - Måling af lys i slagtekyllingestalde viste, at når målesensoren drejes både om en vandret og lodret aksel, vil målingen være mindst 3 lux højere end vandret måling.

Ligeledes viste den omtalte FarmTest fra 2006, at hvide vægge i staldene kun kunne bidrage med 1 lux ekstra i forhold til betongrå vægge. Dette er taget til efterretning, men er ikke vurderet i denne FarmTest.

Målinger i staldene er kun sket med typisk driftslys, hvilket måleresultaterne skal ses i forhold til.

Det lave niveau af lysintensitet i konsumægsstaldene er på anbefaling fra avlsfirmaerne, og det skyldes sikkert, at der er begrænset viden om betydningen af lysintensiteten i forhold til produktivitet og dyrevelfærd.

For høj lysintensitet kan helt sikkert have en negativ påvirkning af dyrevelfærd.

Denne FarmTest skal således ses som et oplæg til nye faglige spændende projekter i konsumægsproduktionen.

Diskussion og anbefalinger

Det fremgår af måleresultaterne, at lysintensiteten er målt lav, men dette skal ses som en driftssituation. Der er behov for mere viden om lysets indvirkning på produktivitet og dyrevelfærd. Tillige er der behov for udvikling af lyssystemer til især stalde med buranlæg. Lys bør være en integreret del af selve buranlægget.

I forbindelse med måleresultaterne er der ikke taget hensyn til måleusikkerheden på måleudstyret. DELTA og Lysteknisk Selskab kan være behjælpelig med en vurdering af måleusikkerheden på måleudstyret.

Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret, Fjerkræ vil i fremtiden tilbyde rådgivning inkl. måling af lys hos de producenter, der måtte ønske dette.

Læs hele FarmTesten:

punkttegn Måling af lys i konsumægsstalde (pdf)

 

af Palle Vinstrup
Sidst bekræftet: 10-06-2015 Oprettet: 11-06-2009 Revideret: 11-06-2009

Forfatter

Økologi
Konsulent, Fjerkræ

Niels Finn Johansen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

FjerkræNyt nr. 7 - september 2019
Invitation til Temadag om grøntprotein mandag d. 7. oktober; Invitation til SEGES Temadag om fjerkræproduktion onsdag d. 30...
30.09.19
FjerkræNyt nr.6 - august 2019
FjerkræNyt nr. 6 indeholder nyheder til dig om: Alarmovervågningen, 2018 Business Check for slagtekyllingeproducenter, Kort...
27.08.19
FjerkraeNyt-nr. 5 Juni-Juli 2019
Læs bl.a. om: Alarmfølgegruppen har gjort sit job og alarmklokkerne er rolige. Indlæg fra europæisk kongres om fjerkræernær...
08.07.19
FjerkraeNyt Nr. 4. - Maj 2019
Læs bl.a. Alarmmodellerne, Tilbud om at få en bæredygtighedsanalyse, Indsats om brystbensfraktur efterlyser ægproducenter d...
03.06.19
FjerkræNyt Nr. 3. - April 2019
Læs om: Alarmmodellerne viser signifikant fald i kyllingernes 34 dages vægt, der er nyt om indsatsen for at forebygge bryst...
03.05.19