Oprettet: 30-07-2010

Biobrændsler - FarmTest

Informationer om mindre stokerfyrede biobrændselsfyr, fyring med pilleflis samt biobrændselsfyr med integreret oliepresser.

   
Sidst bekræftet: 19-09-2016 Oprettet: 30-07-2010 Revideret: 30-07-2010

Kontakt

Bioøkonomichef

Lars Villadsgaard Toft

Bioøkonomi


Forfatter

Planter & Miljø
Innovationskonsulent

Jørgen Pedersen

AgroTech


Af samme forfatter

FarmTest om radrensning i majs og vinterraps
FarmTesten beskriver tilgængelig teknik og videregiver erfaringer fra praksis. Der er bl.a. fokus på korrekt indstilling af...
18.03.11
Biobrændsler - generelt
Information om biobrændsler - Priser, brændværdi, rumvægt, askeindhold, nedre- og øvre brændværdi.
30.07.10
FarmTest - Udbytteregistrering
Test af brugervenlighed og funktionalitet for to forskellige udbytteregistreringssystemer til mejetærskere.
29.01.10
Nabovarmeanlæg
Rapporten beskriver de tekniske, juridiske og økonomiske forhold ved etablering og drift af nabovarmeanlæg. Tre nabovarmean...
30.03.09
Farmtest
Gyllenedfældning og såning af majs ved hjælp af GPS-autostyring
08.01.09