Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-09-2011

Diverse, Byggeri og Teknik 

Oprettet: 03-02-2006
Revideret: 20-09-2006

Brændsler - priser, brændværdi, rumvægt, askeindhold

Oversigt der viser mange forskellige biobrændsler og fossile brændslers data.

Skema med data for en række brændsler, både biobrændsler og fossile brændsler

Erhverv Priserne er for erhvervsvirksomheder og landbrug, det vil sige: Inklusiv eventuel CO2-afgift, men eksklusiv energiafgift og moms, dog er "fyringsolie (folkehold)" og "el til rumopvarming" inklusiv energiafgift.

Privat opvarmning
Er du privat forbruger, skal du lægge energiafgift til prisen for de fossile brændsler (olie, kul og gas). Derfor er biobrændsel endnu mere rentabelt, når det er til opvarmning af privatbolig.

Egen produktion
Det forudsættes at halm, pileflis og korn er fra egen produktion. I praksis vil prisen afhænge af omkostningsstrukturen på bedriften. Prisen for biogas fra eget gårdanlæg er ikke med, da det er temmelig kompliceret at prissætte.

Leverede brændsler
Levering er ikke inkluderet i prisen. Brændsler købt ved en leverandør svinger meget i pris. Priserne er et omtrentligt gennemsnit af priserne på markedet. Der kan også være store prisforskelle for leveringen, men omkring 200 kr. er normalt. Der gives ofte en ret stor rabat, når man køber store mængder af gangen.

Investering i fyringsanlæg
Tabellen rummer alene en oversigt over brændselsomkostninger. Et relativt billigt brændsel forudsætter ofte, at der investeres i et relativt dyrt fyringsanlæg.

  Brændsel Fugt-
indhold
%
Rum-
vægt
kg/m³
Brænd-
værdi
MJ/kg
Aske

%
Virknings-
grad*)
%
El El til proces (fx svinestald) - 0 - - 100
El til varmegenindvinding - 0 - - 300
El til rumopvarmning - 0 - - 100
Fossile
brændsler
Dieselolie
(fx til mikrokraftvarme)
- 830 42,0 0,0 85
Fyringsolie - 840 41,5 0,0 85
Fyringsolie (folkehold) - 840 41,5 0,0 85
Gas (flaske) - 540 46,2 - 95
Gas (i tank) 25 % rabat - 540 46,2 - 95
Koks 5 400 27,0 0,5 80
Kul 10 800 27,2 10 ,0 70
Naturgas - - 48,0 - 90
Træprodukter Brænde 30 500 12,0 0,5 75
Miniflis 10 375 17,6 0,3 80
Pileflis, nedtørret 40 280 10,0 1,5 80
Savsmuld 15 177 16,4 0,3 85
Savværksflis, tørt 20 170 15,2 0,3 80
Savværksflis, fugtig 40 240 10,5 0,3 80
Skovflis, lagret 40 235 10,4 0,3 80
Skovflis, frisk 55 310 7,2 0,3 80
Træbriketter 7 1.030 18,0 0,3 85
Træpiller 7 650 17,6 0,3 85
Træpillesmuld 5 500 17,6 0,7 85
Andre
biobrændsler
 
Biosmuld 10 650 17,6 4,0 85
Biogas - - 23,0 - 60
Frøafrens 12 135 15,1 9,0 85
Halm, gul 13 110 14,4 5,0 75
Halm, grå 15 125 15,0 4,0 75
Havretræpiller 10 650 17,2 1,0 85
Hvede 15 700 14,5 4,6 85
Hørfrø 10 650 22,8 3,6 85
Kirsebærsten 15 450 17,2 1,0 85
Oliekagemix 10 650 21,0 3,0 85
Olivenkerner/sten 10 700 19,0 5 ,0 85
Roefrø 12 550 16,4 4,0 85
Rapsolie, koldpresset 0,1 880 35,3 0,0 85
Rapsolie, rest fra
biodieselproduktion
0,1 880 35,3 0,0 85
Rapspiller 7 700 20,8 8,4 85
Rug, 14 % vand 14 700 15,8 2,5 85

* ) I følge anprisninger fra producenter af fyringsanlæg.

NB. Der tages forbehold for fejl.

Sidst bekræftet: 28-09-2010 Oprettet: 03-02-2006 Revideret: 20-09-2006

Kontakt

Bioøkonomichef

Lars Villadsgaard Toft

Projekt Support


Forfatter

Anlæg & Miljø
Innovationskonsulent

Jørgen Pedersen

AgroTech


Af samme forfatter

FarmTest om radrensning i majs og vinterraps
FarmTesten beskriver tilgængelig teknik og videregiver erfaringer fra praksis. Der er bl.a. fokus på korrekt indstilling af...
18.03.11
Biobrændsler - FarmTest
Informationer om mindre stokerfyrede biobrændselsfyr, fyring med pilleflis samt biobrændselsfyr med integreret oliepresser.
30.07.10
Biobrændsler - generelt
Information om biobrændsler - Priser, brændværdi, rumvægt, askeindhold, nedre- og øvre brændværdi.
30.07.10
FarmTest - Udbytteregistrering
Test af brugervenlighed og funktionalitet for to forskellige udbytteregistreringssystemer til mejetærskere.
29.01.10
Nabovarmeanlæg
Rapporten beskriver de tekniske, juridiske og økonomiske forhold ved etablering og drift af nabovarmeanlæg. Tre nabovarmean...
30.03.09