Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 06-10-2018

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 11-01-2012

Bedre logistik med biogasfællesanlæg

De fleste landmænd, som håndterer husdyrgødning ved, at udgifterne til lagring og transport af gylle kan være endog meget høje.

Ved etablering af et biogasfællesanlæg har man en enestående mulighed for at opnå en samlet besparelse på både lagring og transport. Biogasanlæggets organisation kan nemlig også udnyttes til dette.

Forudsætningen er, at der sker en nøje koordinering af transporten af gylle. Den normale transport er, at tankbilen ankommer til gården med en tankfuld afgasset gylle, som aflæsses i gylletanken. Derefter hentes et læs frisk rågylle i gårdens fortank, og tankbilen returnerer til biogasanlægget, hvor rågyllen "byttes" til en ny tankfuld afgasset gylle. På den måde kører tankbilen aldrig med tom tank. Normalt er det landmanden, som skal transportere gyllen ud til sine marker. Hvis transportvejen er lang, kan landmanden bede biogasanlægget om at levere den afgassede gylle et andet sted, end hvor rågyllen afhentes, f.eks. i gylletank, som opføres dér, hvor han driver jorden.

De mange fordele ved afgasset gylle gør det lettere at få afsat gylle til f.eks. planteavlere. Især større planteavlere vil hellere modtage gylle fra et biogasanlæg end direkte fra landmænd, fordi de kan modtage en stor, homogen kvantum gylle, som er deklareret ved levering. Ved biogasanlæggets mellemkomst kan denne omfordeling smidiggøres og effektiviseres ved, at der på biogasanlægget etableres en slags formidlingscentral for overskudsgyllen. Driftslederen kan på den måde være behjælpelig med at skabe kontakt mellem husdyrbruger og planteavler. Tankbilerne klarer transporten - også selv om afstanden mellem husdyrproducent og planteavler til tider er stor.

Kompensation for levering af gylle med god kvalitet

Hvis man leverer gylle af god kvalitet (gylle med stort indhold af tørstof og næringsstoffer), bliver man "straffet", hvis man får tilbageført det samme antal ton som man leverede, fordi indholdet af næringsstoffer i den returnerede afgassede gylle, er lavere end i rågyllen, som blev leveret. Ved at bytte gyllen får man derved færre næringsstoffer til rådighed. Og omvendt, hvis det er meget tynd gylle, man leverer.

Disse uligheder kan helt eller delvist udlignes ved at indføre et økonomisk kompensationssystem. En model er foreslået her

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende affald er udsat til 15. oktober i Midt- og Vestjylland
Nedbørsmængden i Midt- og Vestjylland blev frem til uge 38 så høj, at fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og ...
09.10.18
13.12.2018: Planteernæring med fokus på det praktiske
Du kan stadig nå at tilmelde dig kursus om planteernæring med fokus på det praktiske.
25.09.18
16.11.2018: Diagnosticering af mangelsygdomme hos planter
Du kan stadig nå at tilmelde dig kurset for diagnosticering af mangelsygdomme hos planter.
25.09.18
Se data om de skærpede fosforkrav på Landmand.dk
Landmænd kan nu se størrelsen af deres areal indenfor og udenfor de skærpede områder. Du kan se dine egne data på Landmand....
06.07.18
Regneark til beregning af konsekvenser af nye fosforregler og skærpede områder
SEGES har udarbejdet et regneark, hvor man hurtigt kan beregne konsekvenserne af den ny fosforregulering og af indførelsen ...
06.07.18