Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 25-06-2003
Revideret: 11-01-2012

Behandling af spildevandsslam og andre affaldsprodukter på biogasanlæg

En gennemgang af dansk litteratur om behandling af spildevandsslam i biogasfællesanlæg viser følgende:

  • Alle affaldsprodukter, som føres til et biogasanlæg, skal overholde grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede organiske forbindelser inden iblanding.
  • Der sker selvsagt ingen nedbrydning af tungmetaller, men på grund af opblanding med husdyrgødning sker der en stærk fortynding.
  • I Danmark tilsættes spildevandsslam på fem biogasfællesanlæg (2003). Der iblandes 1,7-3,9 pct. spildevandsslam. I alt ca. 15.500 tons. Alle fem anlæg er termofile (behandler ved 52°C).
  • Ved termofil behandling dræbes stort set alle bakterier meget hurtigt (inden for 6-10 timer).
  • Ligeledes inaktiveres de fleste vira meget hurtigt. Undtaget herfra er termoresistente vira (f.eks. porcint parvovirus), som nedbrydes langsommere.
  • Der sker en vis nedbrydning af miljøfremmede organiske forbindelser i en biogasreaktor, men nedbrydningen sker ikke så hurtig som under aerobe (iltede) forhold.

En detaljeret gennemgang findes i artiklen: Behandling af spildevandsslam og andre affaldsprodukter på biogasanlæg. Artiklen kan kun læses af abonnenter af LandbrugsInfo. 

   
Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 25-06-2003 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Beregn kravet til udnyttelse af afgasset gylle fra fællesanlæg
Kravet til udnyttelse af afgasset gylle fra biogasfællesanlæg skal beregnes som et vægtet gennemsnit af de tilførte biomass...
02.03.12
Klimapåvirkning ved nedfældning af gylle til slætgræs
Nedfældning af gylle til kløvergræs øger klimapåvirkningen med 35 % i konventionel produktion og med 41 % i økologisk produ...
23.02.12
Nyttige adresser
Nedenfor er anført en række nyttige adresser på institutioner, som bl.a. kan være behjælpelige for grupper af landmænd, som...
16.01.12
Klimapåvirkning
Biogasbehandling kan reducere den direkte udledning af metan og lattergas fra gylle og organisk affald og give et væsentlig...
11.01.12
Gylleseparering på biogasanlæg
Ét af problemerne med husdyrgødning er, at næringsstofferne findes i en meget lav koncentration.
11.01.12