Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 06-10-2018

Biogas 

Oprettet: 25-06-2003
Revideret: 11-01-2012

Behandling af spildevandsslam og andre affaldsprodukter på biogasanlæg

En gennemgang af dansk litteratur om behandling af spildevandsslam i biogasfællesanlæg viser følgende:

  • Alle affaldsprodukter, som føres til et biogasanlæg, skal overholde grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede organiske forbindelser inden iblanding.
  • Der sker selvsagt ingen nedbrydning af tungmetaller, men på grund af opblanding med husdyrgødning sker der en stærk fortynding.
  • I Danmark tilsættes spildevandsslam på fem biogasfællesanlæg (2003). Der iblandes 1,7-3,9 pct. spildevandsslam. I alt ca. 15.500 tons. Alle fem anlæg er termofile (behandler ved 52°C).
  • Ved termofil behandling dræbes stort set alle bakterier meget hurtigt (inden for 6-10 timer).
  • Ligeledes inaktiveres de fleste vira meget hurtigt. Undtaget herfra er termoresistente vira (f.eks. porcint parvovirus), som nedbrydes langsommere.
  • Der sker en vis nedbrydning af miljøfremmede organiske forbindelser i en biogasreaktor, men nedbrydningen sker ikke så hurtig som under aerobe (iltede) forhold.

En detaljeret gennemgang findes i artiklen: Behandling af spildevandsslam og andre affaldsprodukter på biogasanlæg. Artiklen kan kun læses af abonnenter af LandbrugsInfo. 

   
Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 25-06-2003 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Emission af ammoniak, lugt og lattergas efter udbringning af forsuret gylle
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og AgroTech har udført en række forsøg, som belyser effekten af forsuring af gylle med...
15.10.10
Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning. Grundlag for fastsættelse af substitutionskrav.
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en rapport, hvor kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning (sub...
26.01.09
Status på afbrænding af husdyrgødning
En ny rapport beskriver perspektiver og barrierer for afbrænding af husdyrgødning i Danmark og resten af EU. Rapporten besk...
11.09.08
DMU-rapport: Lægemidler og triclosan i punktkilder og vandmiljøet
DMU har netop udgivet en rapport over en screening af 31 lægemidler og af triclosan eller deres nedbrydningsprodukter i van...
31.01.08
Grøn Viden: Hurtig analyse af husdyrgødning med NIRS
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udgivet en Grøn Viden, som viser, at NIRS er en hurtig og tilstrækkelige præcis me...
21.01.08