Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 11-01-2012

Gylleseparering på biogasanlæg

Ét af problemerne med husdyrgødning er, at næringsstofferne findes i en meget lav koncentration. Derfor er der god fornuft i at opkoncentrere næringsstofferne.

I dag separeres der en betydelig mængde afgasset gylle på biogasanlæg. En opgørelse fra 2010 viste, at ca. 340.000 ton afgasset gylle på 10 anlæg. Læs mere om status på gylleseparering i artiklen Status over anvendelsen af gylleseparering i Danmark, maj 2010.

 

Biogasanlæggene har også en anden rolle i gyllesepareringen: nemlig som modtagere af den fiberfraktion, som produceres ved separering på husdyrbedrifter. Biogasanlæggene ønsker at modtage fiberfraktionen, fordi gaspotentialet i den tørstofholdige fiberfraktion er langt højere end i gylle. Over 80 pct. af den fiberfraktion, som produceres, bliver afsat til biogasanlæg. AgroTech har lavet en undersøgelse af gaspotentialet i forskellige fiberfraktioner. Resultaterne er beskrevet i artiklen: Metanudbytter af fiberfraktion fra gylleseparering.

Læs meget mere om gylleseparering på temasiden gylleseparering.

Læs også pjecen "Biogas og gylleseparering - en god kombination".

Afgasning af gyllen på et biogasanlæg mindsker ikke i sig selv gyllens volumen. Den mængde gylle, som kommer ind på anlægget, kommer ud igen efter afgasning, når man ser bort fra de 1-2 pct. som skyldes, at tørstof er blevet omsat til biogas. Hvis man ønsker volumen af gyllen reduceret, skal man altså foretage en ekstra behandling af gyllen; nemlig gylleseparering.

Gylleseparering kan udføres som en selvstændig handling, men der er god fornuft i at kombinere gylleseparering med afgasning af gylle. De største fordele opnås på et biogasfællesanlæg, men også på gårdanlæg kan der opnås en fordel. En række af fordelene kan ses ved at klikke her.

Gylleseparering sker i dag kun på ganske få biogasanlæg, men adskillige eksisterende biogasfælleanlæg overvejer at etablere separeringsanlæg på deres anlæg. De fleste kommende biogasfællesanlæg projekteres med gylleseparering fra begyndelsen. 

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Beregn kravet til udnyttelse af afgasset gylle fra fællesanlæg
Kravet til udnyttelse af afgasset gylle fra biogasfællesanlæg skal beregnes som et vægtet gennemsnit af de tilførte biomass...
02.03.12
Klimapåvirkning ved nedfældning af gylle til slætgræs
Nedfældning af gylle til kløvergræs øger klimapåvirkningen med 35 % i konventionel produktion og med 41 % i økologisk produ...
23.02.12
Nyttige adresser
Nedenfor er anført en række nyttige adresser på institutioner, som bl.a. kan være behjælpelige for grupper af landmænd, som...
16.01.12
Behandling af spildevandsslam og andre affaldsprodukter på biogasanlæg
Sammendraget af artiklen ”Behandling af spildevandsslam og andre affaldsprodukter i biogasanlæg” er gengivet.
11.01.12
Klimapåvirkning
Biogasbehandling kan reducere den direkte udledning af metan og lattergas fra gylle og organisk affald og give et væsentlig...
11.01.12