Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 06-10-2018

Biogas 

Oprettet: 03-09-2003
Revideret: 02-12-2011

Hvad er forskellen på biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg?

Der findes to typer biogasanlæg. Biogasfællesanlæg er større anlæg, som placeres centralt i et husdyrtæt område og som behandler gylle fra mange landbrug. Gårdbiogasanlæg er mindre anlæg, som placeres på et større husdyrbrug og som kun behandler gylle fra et eller få landbrug.

Der kan ikke svares entydigt på, hvad der er det bedste, og valget afhænger bl.a. af forholdene i det enkelte område.

Fællesanlæg

Én forudsætning for, at der er mening i at overveje et biogasfællesanlæg er, at husdyrtætheden i området er tilstrækkelig stor. Det er nemlig en forudsætning, at der er tilstrækkelig stor mængde husdyrgødning til rådighed inden for et begrænset geografisk område. Ellers kan de nødvendige stordriftsfordele ikke opnås, eller også bliver transportomkostningerne for store. Transport af gylle til og fra et biogasfællesanlæg er nemlig en betydelig omkostning. På grund af stordriften er indtjeningen så stor, at der kan ansættes fuldtidsansat uddannet driftspersonale på anlægget.

Udviklingen inden for landbrug og miljø gør, at det formentlig vil blive mere og mere attraktivt at tilslutte sig et biogasfællesanlæg i fremtiden. Her kan du læse mere om fordele og ulemper ved at være tilknyttet et biogasfællesanlæg.

Dansk Landbrugsrådgivnings specialrådgivning om biogas og gylleseparering gav overblik over muligheder og barrierer for etablering af biogasfællesanlæg på en temadag den 14. maj 2008. Se præsentationer fra temadagen.

I pjecen Biogasfællesanlæg - et bidrag til bæredygtigt landbrug, kan du læse mere om biogasfællesanlæg.

Gårdanlæg

Forudsætningen for et gårdbiogasanlæg er derimod, at der er tilstrækkelig mængde husdyrgødning tilstede på én gård til, at der er nok til drift af et biogasanlæg. Der kan ikke opnås helt så stor en stordriftsfordel som ved fællesanlæg, men til gengæld er der ingen ekstra transportomkostninger. Den daglige drift af et gårdbiogasanlæg skal

normalt udføres af landmanden selv eller hans ansatte.

Videncentret har udarbejdet et simpelt beslutningsstøtteværktøj, så en landmand på under 2 minutter kan afgøre, om det vil være interessant at undersøge muligheden for et biogasanlæg på hans bedrift.  Det væsentligste kriterium er naturligt nok, at der er relativt store mængder husdyrgødning til rådighed på bedriften. Er der adgang til ”gode” affaldsprodukter, og er der mulighed for afsætning af energi var fra anlægget, så er mulighederne for at etablere et rentabelt biogasanlæg gode.

 

I pjecen Biogasgårdanlæg - et bidrag til bæredygtigt landbrug, kan du læse mere om gårdbiogasanlæg.

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 03-09-2003 Revideret: 02-12-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Hvornår skal vinterhvede have gødning?
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal normalt ske ved begyndende vækst. Men i år er hvedemarkerne meget kraftig...
05.02.19
Gødskning af vinterraps i foråret 2019
I 2019 er vinterrapsmarkerne generelt kraftigt udviklede, og du kan med fordel tilføre en lidt lavere mængde kvælstof ved f...
05.02.19
Kvælstof til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst, men hold igen med kvælstofmængden i krafti...
05.02.19
Kvælstof til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. Hold igen med kvælstofmængden ved første tildeling i 20...
05.02.19
Tilskud for skærpede fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter
Landbrugsstyrelsen åbner for en ny 1-årig tilskudsrunde for bedrifter med fjerkræ og mink, som er beliggende inden for områ...
23.01.19