Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 21-12-2011

Pjecer om biogasanlæg, landbrug og miljø

   
Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 21-12-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Beregn kravet til udnyttelse af afgasset gylle fra fællesanlæg
Kravet til udnyttelse af afgasset gylle fra biogasfællesanlæg skal beregnes som et vægtet gennemsnit af de tilførte biomass...
02.03.12
Klimapåvirkning ved nedfældning af gylle til slætgræs
Nedfældning af gylle til kløvergræs øger klimapåvirkningen med 35 % i konventionel produktion og med 41 % i økologisk produ...
23.02.12
Nyttige adresser
Nedenfor er anført en række nyttige adresser på institutioner, som bl.a. kan være behjælpelige for grupper af landmænd, som...
16.01.12
Behandling af spildevandsslam og andre affaldsprodukter på biogasanlæg
Sammendraget af artiklen ”Behandling af spildevandsslam og andre affaldsprodukter i biogasanlæg” er gengivet.
11.01.12
Klimapåvirkning
Biogasbehandling kan reducere den direkte udledning af metan og lattergas fra gylle og organisk affald og give et væsentlig...
11.01.12