Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-10-2018

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 21-12-2011

Pjecer om biogasanlæg, landbrug og miljø

   
Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 21-12-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Klimapåvirkning ved nedfældning af gylle til slætgræs
Nedfældning af gylle til kløvergræs øger klimapåvirkningen med 35 % i konventionel produktion og med 41 % i økologisk produ...
23.02.12
Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle
Danmarks JordbrugsForskning har igennem to år undersøgt kvælstofudnyttelsen i væske- og fiberfraktioner fra en dekantercent...
18.03.11
Konsekvens af nedfældning af gylle til fodergræs i det tidlige forår
Det kan have store økonomiske konsekvenser at nedfælde gylle til græs i det tidlige forår. Nedfældning reducerer ammoniakf...
14.01.11
Emission af ammoniak, lugt og lattergas efter udbringning af forsuret gylle
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og AgroTech har udført en række forsøg, som belyser effekten af forsuring af gylle med...
15.10.10
Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning. Grundlag for fastsættelse af substitutionskrav.
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en rapport, hvor kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning (sub...
26.01.09