Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 11-12-2002
Revideret: 02-12-2011

Teknik og funktion

Tørstoffet i husdyrgødning består bl.a. af kulstof.

Tørstoffet i husdyrgødning består bl.a. af kulstof. I biogasprocessen omdannes dette kulstof til en blanding af metan (CH4) og CO2, hvorimod næringsstofferne lades tilbage i gødningen. Blandingen af metan og CO2 kaldes biogas.

Alle biogasfællesanlæg modtager både husdyrgødning og organisk affald fra industrien. Gødning og affald blandes i anlæggets fortank, inden det opvarmes til 35-52°C og pumpes over i udrådningstanken (reaktoren), hvor selve biogasproduktionen foregår. Blandingen af gødning og affald skal altså være så flydende, at den kan pumpes. Al transport rundt i anlægget foregår med pumper i et lukket rørsystem.

Biomassen opholder sig i reaktoren i 2-3 uger. Da er ca. halvdelen af tørstoffet blevet omdannet til biogas. Resten af tørstoffet er så svært at omsætte, at det ikke er økonomisk at forlænge opholdstiden i reaktoren yderligere. Men selv efter, at gylleblandingen forlader reaktoren, sker der en vis produktion af biogas.

En betydelig del af denne efterproduktion opsamles i et overdækket efterlager, inden den nu afgassede gylle transporteres tilbage til landmændene. Biogassen opsamles altså både fra reaktoren og fra efterlageret.

Gassen kan anvendes på flere forskellige måder. Anvendelsesmåden afhænger af mulighederne og behovene i lokalområdet. Den vide udbredelse af kraftvarmeværker i Danmark gør det relativt let at udnytte biogassen.

Er der ikke mulighed for lokal forbrug af biogassen, kan den renses og distribueres ved naturgasnettet.

Blåbjerg biogasanlæg har udarbejdet en billedserie med billeder af hver trin i biogasprocessen. Billedserien følger processen fra gyllen produceres i stalden, afgasningen på biogasanlægget, udnyttelsen af den producerede energi og den afgassede gylles vej tilbage til landbruget. En kort tekst forklarer det viste procestrin.

Ophavsretten til alle billeder tilhører Blåbjerg Biogas. Billederne må gengives frit, f.eks. til avis- og tidsskriftartikler, web-sider og til undervisning. Billederne skal i alle tilfælde gengives med denne angivelse af kilden: Copyright © by www.BlaabjergBiogas.dk

VVS-branchens Uddannelsesnævn har på deres hjemmeside beskrevet biogasprocessen, teorien bag og illustreret og hvordan teknikken virker. På siden er der bl.a. en animeret side, som viser strømmen af gylle og energi i et biogasanlæg.

 

Sidst bekræftet: 23-10-2014 Oprettet: 11-12-2002 Revideret: 02-12-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Interreg projektet MANURE STANDARDS
SEGES deltager i et Interreg projekt med deltagere fra de fleste lande omkring Østersøen. Formålet med projektet er at forb...
14.05.18
Kom godt i gang med graduering af 3. tilførsel af kvælstof til vinterhvede
SEGES har udarbejdet en model til graduering af kvælstof til 3. tildeling i vinterhvede i slutningen af maj. Læs om baggrun...
09.05.18
Vejledning i udtagning af gylleprøver fra gylletank
For at få en retvisende analyse af næringsstofferne i gyllen er det altafgørende, at der er udtaget en prøve, som repræsent...
10.04.18
Indkaldelse af lokale høringssvar om områder med skærpede fosforkrav
Der er sendt en husdyrgødningsbekendtgørelse i høring. Som en del af høringen kan man indgive forslag til ændringer af fors...
06.04.18
Husk, at det hverken er tilladt at udbringe handelsgødning, husdyrgødning eller affald på frossen jord!
Her omkring den 1. marts er det normalt at udbringe handelsgødning til bl.a. vintersæd. I år er det imidlertid ikke lovligt...
27.02.18