Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-09-2018

  

Oprettet: 29-09-2017

Hvilke biomasser anvendes i biogasprodukter?

Opgørelse over forbrug af biomasser på danske biogasanlæg for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 er publiceret på Energistyrelsens hjemmeside.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 29-09-2017 Oprettet: 29-09-2017 Revideret: 29-09-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Seniorkonsulent

Karen Jørgensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Sammendrag af rapport om sammenligning af konkurrenceevnen i USA og Danmark indenfor grise- og mælkeproduktion, herunder miljø- og skatteregler
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye ana-lyser af landbrugets internationale ko...
17.12.18
Sammenligning af dyrevelfærd og miljøregler i Spanien og Danmark
Overordnet er reglerne om beskyttelse af svin, staldindretning og nitratudnyttelse i Spanien (Catalonien) lige så restrikti...
11.12.18
Separation af svinegylle ved bundfældning med henblik på forbedret N/P forhold
Flere rapporteringer har vist, at det er muligt at koncentrere fosfor i svinegylle ved bundfældning ved henstand i beholder...
29.11.18
Sammendrag af rapport om sammenligning af konkurrenceevnen i Danmark, Tyskland og Frankrig indenfor mælkeproduktion
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale kon...
20.11.18
Sammendrag af rapport om sammenligning af konkurrenceevnen i Danmark og Spanien indenfor smågriseproduktion
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale kon...
20.11.18
Promilleafgiftsfonden