Oprettet: 11-10-2019

Demontration af kombi-høst af halm og efterafgrøde til biogas

Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græsset i efterafgrøden får man en ensilage, der har høj værdi i biogasanlægget. En metode, de har succes med på Viftrupgård.

På Viftrupgård ved Spjald har Knud og Kasper Christensen udviklet en succesrig metode til at udnytte halm og efterafgrøde / efterslæt som biomasse til deres biogasanlæg.

Ved at skårlægge en høj stub sammen med græsset i efterafgrøden og ensilere det samlet, får de en ensilage, der er nem at føde ind i biogasanlægget, og som giver en masse gas. Derved bliver det også en økonomisk interessant produktion oven i hovedafgrøden.

Det system vil der blive mulighed for at få demonstreret, når årets biomassehøst skal bjærges inden for de næste par uger.

Er du interesseret i at overvære demonstrationen på Viftrupgård,
kan du sende en mail til Erik Fog (SEGES): erf@seges.dk,
så vil du få besked pr. mail, når vi kender tid og sted for demonstrationen, da det vil afhænge af vejret.

Der vil også blive mulighed for at se biogasanlægget, der er designet til at kunne tage store mængder plantemateriale og dybstrøelse.

Demonstrationen er et led i projektet ” Rationel bjærgning og håndtering af halm og efterafgrøder til biogasproduktion” med finansiering fra Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi.

Projektet ledes af Kurt Hjort-Gregersen, Seniorspecialist i AgroTech, Teknologisk Institut.

 
 
Sidst bekræftet: 11-10-2019 Oprettet: 11-10-2019 Revideret: 11-10-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Gør biogasgødning til en succes på økologiske marker
Biogasgødning får større og større betydning for den økologiske produktion og kan være med til mindske klimaaftrykket.
30.03.20
Implementering af grøn bioraffinering til produktion af græsprotein
Før etablering af anlæg til produktion af græsprotein kan et økonomisk kalkuleprogram og vejledning om forretningsmodel gui...
23.01.20
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2020
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
03.12.19
Ensilage af halm og efterafgrøde er en økonomisk interessant biomasse til biogasproduktion
Efterårsensilering af rajgræs sammen med en høj halmstub af korn kan levere 4.000 kg tørstof pr. ha, der er meget velegnet ...
23.10.19
Omlægning til økologisk landbrug kan bidrage til at nå klima-reduktionsmålene
Omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden. Det kan tælle med som en del af den nati...
08.02.19