Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-11-2019

  

Oprettet: 29-11-2018

Separation af svinegylle ved bundfældning med henblik på forbedret N/P forhold

Flere rapporteringer har vist, at det er muligt at koncentrere fosfor i svinegylle ved bundfældning ved henstand i beholdere.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 29-11-2018 Oprettet: 29-11-2018 Revideret: 29-11-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Seniorkonsulent

Karen Jørgensen

Erhvervsøkonomi


Specialkonsulent

Niels Østergaard

Projekt Support


Af samme forfatter

AP 4 Kalkuler til bioenergi
Græskalkuler til bioenergi, primært biogas.
20.09.19
Hvorfor har gylle til biogas ingen værdi?
Biogasanlæggene betaler for bæredygtige råvarer, men selvom husdyrgødning hører til i kategorien bæredygtige affaldsprodukt...
06.09.19
Forsyning af biomasser til forarbejdsningsanlæg
Produktion af græsprotein er et nyt område, som har stor opmærksomhed fra forskere. Senest har Det Nationale Bioøkonomipane...
19.11.18
Anskueliggørelse af landmændenes forretningspotentialer indenfor biomasse og bioenergi gennem analyser og beregninger
Landmændenes forretningspotentialer inden for biomasse og bioenergi anskueliggøres gennem analyser og beregninger.
02.01.18
Udrådning af halm
Halm er den største biomasseressource, vi har. Halm kræver mellemlagring, og lagringen kan ske under tag eller i stakke. De...
23.05.17