Feedback Form

  

Oprettet: 05-04-2019

Statistisk overblik over energiomkostninger i 2018 og 1. kvartal 2019

Energipriserne viser en faldende tendens i slutningen af 2018, mens begyndelsen af 2019 har budt på enkelte prisstigninger.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 05-04-2019 Oprettet: 05-04-2019 Revideret: 05-04-2019

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Seniorkonsulent

Karen Jørgensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Sammendrag af rapport om sammenligning af konkurrenceevnen i USA og Danmark indenfor grise- og mælkeproduktion, herunder miljø- og skatteregler
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye ana-lyser af landbrugets internationale ko...
17.12.18
Sammenligning af dyrevelfærd og miljøregler i Spanien og Danmark
Overordnet er reglerne om beskyttelse af svin, staldindretning og nitratudnyttelse i Spanien (Catalonien) lige så restrikti...
11.12.18
Separation af svinegylle ved bundfældning med henblik på forbedret N/P forhold
Flere rapporteringer har vist, at det er muligt at koncentrere fosfor i svinegylle ved bundfældning ved henstand i beholder...
29.11.18
Sammendrag af rapport om sammenligning af konkurrenceevnen i Danmark, Tyskland og Frankrig indenfor mælkeproduktion
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale kon...
20.11.18
Sammendrag af rapport om sammenligning af konkurrenceevnen i Danmark og Spanien indenfor smågriseproduktion
Rapporten er udarbejdet i projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale kon...
20.11.18