Af samme forfatter
FarmTesten beskriver tilgængelig teknik og videregiver erfaringer fra praksis. Der er bl.a. fokus på korrekt indstilling af radrenseren, den opnåede bekæmpelseseffekt og økonomiske konsekvenser.
Informationer om mindre stokerfyrede biobrændselsfyr, fyring med pilleflis samt biobrændselsfyr med integreret oliepresser.
Information om biobrændsler - Priser, brændværdi, rumvægt, askeindhold, nedre- og øvre brændværdi.
Test af brugervenlighed og funktionalitet for to forskellige udbytteregistreringssystemer til mejetærskere.
Rapporten beskriver de tekniske, juridiske og økonomiske forhold ved etablering og drift af nabovarmeanlæg. Tre nabovarmeanlæg er undersøgt, og ejernes erfaringer fra de første tanker omkring etablering af nabovarmeanlæg, til driften og til at varmeforsyn
Farmtest08.01.09
Gyllenedfældning og såning af majs ved hjælp af GPS-autostyring
Økologisk korn indeholder ofte urenheder som ukrudtsfrø og grønne planter. Ved tørring og lagring skal kornet derfor renses.
Svensk undersøgelse viser at der ikke er forskel i halmsnitningen ved brug af glatte eller takkede knive.