Oprettet: 20-02-2014
Revideret: 01-12-2016

Oversigt over energirådgivere

Få besøg af en energirådgiver, der er interesseret i at varetage dine interesser. Energirådgiveren bistår med en lang række opgaver indenfor energi.

Ansøgninger
Ansøgninger om tilskud til konvertering til vedvarende energi - VE-til procesordningen

Energibesparelser
Rådgivning, planlægning og projektering

Økonomiberegninger over påtænkte investeringer indenfor såvel energiproduktion og energiforbrugende teknik

Formidling af energibesparelser til hjemtagning af energisparetilskud.

De nævnte rådgivere arbejder helt eller delvis med energispørgsmål.

Som det fremgår af listen, arbejder alle rådgiverne med de samme arbejdsområder, men også med hver deres speciale. Rådgiverne har et internt netværk, og kan derfor hjælpe med et hvilket som helst spørgsmål.

Sidst bekræftet: 01-12-2016 Oprettet: 20-02-2014 Revideret: 01-12-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Seniorkonsulent

Karen Jørgensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

AP 4 Kalkuler til bioenergi
Græskalkuler til bioenergi, primært biogas.
20.09.19
Hvorfor har gylle til biogas ingen værdi?
Biogasanlæggene betaler for bæredygtige råvarer, men selvom husdyrgødning hører til i kategorien bæredygtige affaldsprodukt...
06.09.19
Forsyning af biomasser til forarbejdsningsanlæg
Produktion af græsprotein er et nyt område, som har stor opmærksomhed fra forskere. Senest har Det Nationale Bioøkonomipane...
19.11.18
Anskueliggørelse af landmændenes forretningspotentialer indenfor biomasse og bioenergi gennem analyser og beregninger
Landmændenes forretningspotentialer inden for biomasse og bioenergi anskueliggøres gennem analyser og beregninger.
02.01.18