Oprettet: 01-06-2018
Revideret: 04-06-2018

Kløvergræs som proteinfoder for grise og fjerkræ

Hvorfor er det kun køerne, som skal have glæde af græsmarkerne? Gennem bioraffinering kan man fra kløvergræs udtrække et proteinfoder, som kan bruges til grise og fjerkræ. Se video!

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 18-05-2020 Oprettet: 01-06-2018 Revideret: 04-06-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Bioøkonomichef

Lars Villadsgaard Toft

Bioøkonomi


Af samme forfatter

Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20
Forsyning af biomasser til forarbejdsningsanlæg
Produktion af græsprotein er et nyt område, som har stor opmærksomhed fra forskere. Senest har Det Nationale Bioøkonomipane...
19.11.18
Nøgletal for grøn bioraffinering
Hvor meget proteinfoder kan man producere fra græs og hvad koster det? Der er udviklet metoder til at trække protein ud af ...
20.09.18
Begrænsninger og muligheder for at implementere bioraffineringsscenarier fra BioValue i landbruget
I BioValue-projektet er der siden 2013 udført et omfattende forsknings- og udviklingsarbejde omkring bl.a. grøn bioraffiner...
28.08.18
Stort logo

Stort logo

Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Læs også