Feedback Form

FAGINFO  får og geder 

Oprettet: 18-06-2009
Revideret: 10-10-2018

Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere - oktober 2018

Hitlisterne viser hvilke får og væddere, som har de højeste avlsindekser inden for hver race. Listerne kan bruges til at forbedre besætningens resultater.

Se Hitlisten her 

Besætningshitlisten finder du her

Hitlisternes opbygning

Hitlisten er et katalog over får samt ældre og yngre væddere med de højeste indekser inden for hver race. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater.

Hitlister for får samt ældre og yngre væddere

Hitlisterne er som tidligere baseret på S-indekset og dets sikkerhed.

Kriterier for at komme på hitlisten

  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks over 100 for ældre væddere/bukke
  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks over 100 for yngre væddere/bukke
  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks over 100 for får/geder

Ældre væddere er væddere født i 2016 og tidligere. De skal være registreret levende på udtrækstidspunktet og have afkom i 2017 eller 2018. Yngre væddere er væddere født i 2017 eller senere. De skal være registreret levende på udtrækstidspunktet. Hitlisten for får omfatter både yngre og ældre får, som er registreret levende på udtrækstidspunktet.

Bemærk: Racerne Lleyn og Quessant er ikke med i hitlisterne. Dyr fra racen Zwartbles findes under Vestjysk Landrace.

Anvendelse af hitlisterne

Hver hitliste udgør et katalog over dyr med de højeste avlsværdier inden for hver race og kategori. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater. På vædderhitlisterne findes potentielle avls- og brugsvæddere, og på hitlisten for får findes også potentielle mødre til kommende avlsvæddere.

Det er dog altid nødvendigt at besigtige et potentielt avlsdyr og bedømme dets fysiske tilstand (konstitution, kønsorganer m.v.), før det bruges til avl.

Mere viden om dyrene

Avlsværdien for et dyr er beregnet ud fra dyrets egne præstationer, dets afkoms præstationer, samt forældres og øvrige slægtninges præstationer på baggrund af indberettede læmninger og produktionsresultater til Fåreregistreringen.

På hitlisterne fremgår det, om dyret er kåret.

Mere detaljerede oplysninger om det enkelte dyr vil fremgå af stamtavlen, som kan ses hos ejeren.

Tabel 1. Indeksernes økonomiske værdi pr. 5 indeksenheder

  Texel Suffolk Shrop-shire Leice-ster Oxford-down Dorset Korthale-racer Merino Spel  Såne  Øvrige
Kuldstørrelse 55 30 28 23 30 26 34 21 8  11 36
Moderegen-
skaber
18 1 24 15 21 22 19 20  28  15 24 
Mælketilvækst 20 22 19 9 11 9 7 6  28  19 7
Holdbarhed 15 27 37 12 21 41 52 8  21  15 47
Livskraft 17 64 18 18 26 23 20 19  28  18 27
Tilvækst 27  16 21 25 17 12 10 10  19  18 15
Slagtekvalitet 38 23 25 14 22 23 23  0   42
Eksteriør 12 4 4 0 12 12 12 12  4   12
S-indeks 79 91 79 52 58 74 72 41  70  54 77

Tabel 2. Indeksernes procentvise fordeling i S-indekset – tallene er beregnet ud fra tabel 1. 

  Texel Suffolk Shrop-shire Leice-ster Oxford-down Dorset

Korthale-racer

Merino Spel  Såne  Øvrige
Kuldstørrelse 33%  14% 16% 19% 20% 17%  21% 18%  6%   12% 17% 
Moderegen-
skaber
11%  7% 14% 12% 14%  14%  12% 17%  20%  16% 11%
Mælketilvækst 12%  10% 11% 7% 7%  6%  4% 5%  20%  20% 3%
Holdbarhed 9% 12% 21%  10%  14%  26% 32% 7%  15%  15% 23%
Livskraft 10% 29% 10% 15% 17%  15%  12% 16%  20%  19% 13%
Tilvækst 16% 7% 12% 16% 11% 8%  6% 8%  13%  18% 7%
Slagtekvalitet 17% 18% 13%  20%  9%  14%  14%  19%  0%  0% 20%
Eksteriør 7% 2% 2% 0% 8%  0% 0% 10%  5%  0% 6%

Avlsværdivurdering af får og geder

Resultaterne fra den nye avlsværdivurdering af får og geder blev afsluttet den 10. oktober 2018. Resultaterne for udvalgte dyr er allerede lagt på internettet.

Data blev udtrukket fra databasen den 8. oktober 2018.

Næste avlsværdivurderinger

Næste beregning af avlsværdital bliver foretaget i 2019. 

Sidst bekræftet: 10-10-2018 Oprettet: 18-06-2009 Revideret: 10-10-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Hitliste med X-indekser - maj 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
07.05.19
Krydsningsresultater - fødsel og slagtning - maj 2019
Opgørelse på observerede niveauer for fødsels- og slagteresultater for kødkvægsracer, som optræder på listen med X-indeks.
01.05.19
Hvordan bestilles genetiske analyser i webbutikken?
I webbutikken kan alle ejere af malke- og kødkvæg nemt og hurtigt bestille genetiske analyser, tilkøbe TSU-rør til udtagnin...
19.04.19