FAGINFO  får og geder 

Oprettet: 18-06-2009
Revideret: 10-10-2019

Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere - oktober 2019

Hitlisterne viser hvilke får og væddere, som har de højeste avlsindekser inden for hver race. Listerne kan bruges til at forbedre besætningens resultater.

Se Hitlisten her 

Besætningshitlisten finder du her

Hitlisternes opbygning

Hitlisten er et katalog over får samt ældre og yngre væddere med de højeste indekser inden for hver race. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater.

Hitlister for får samt ældre og yngre væddere

Hitlisterne er som tidligere baseret på S-indekset og dets sikkerhed.

Kriterier for at komme på hitlisten

  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks over 100 for ældre væddere/bukke
  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks over 100 for yngre væddere/bukke
  • sikkerhed på S-indekset på mindst 10 og et S-indeks over 100 for får/geder

Ældre væddere er væddere født i 2017 og tidligere. De skal være registreret levende på udtrækstidspunktet og have afkom i 2018 eller 2019. Yngre væddere er væddere født i 2018 eller senere. De skal være registreret levende på udtrækstidspunktet. Hitlisten for får omfatter både yngre og ældre får, som er registreret levende på udtrækstidspunktet.

Bemærk: Racerne Lleyn og Quessant er ikke med i hitlisterne. Dyr fra racen Zwartbles findes under Vestjysk Landrace.

Anvendelse af hitlisterne

Hver hitliste udgør et katalog over dyr med de højeste avlsværdier inden for hver race og kategori. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater. På vædderhitlisterne findes potentielle avls- og brugsvæddere, og på hitlisten for får findes også potentielle mødre til kommende avlsvæddere.

Det er dog altid nødvendigt at besigtige et potentielt avlsdyr og bedømme dets fysiske tilstand (konstitution, kønsorganer m.v.), før det bruges til avl.

Mere viden om dyrene

Avlsværdien for et dyr er beregnet ud fra dyrets egne præstationer, dets afkoms præstationer, samt forældres og øvrige slægtninges præstationer på baggrund af indberettede læmninger og produktionsresultater til Fåreregistreringen.

På hitlisterne fremgår det, om dyret er kåret.

Mere detaljerede oplysninger om det enkelte dyr vil fremgå af stamtavlen, som kan ses hos ejeren.

Tabel 1. Indeksernes økonomiske værdi pr. 5 indeksenheder

  Texel Suf-folk Shrop-shire Leice-ster Oxford-down Dor-set Korthale-racer Me-rino Spel  Såne  Zwart-bles Øvrige
Kuldstørrelse 55 13 28 23 30 33 34 21 8  11  32 36
Moderegen-
skaber
18 15 24 15 21 20 19 20  28  15  34 24 
Mælketilvækst 20 11 19 9 11 16 7 6  28  19  29 7
Holdbarhed 15 11 37 12 21 13 52 8  21  15  38 47
Livskraft 17 30 18 18 26 25 20 19  28  18  25 27
Tilvækst 27  14 21 25 17 29 10 10  19  18  19 15
Slagtekvalitet 2 23 25 14 21 23 23  0    0 42
Eksteriør 12 1 4 0 12 5 12 12  4    0 12
S-indeks 79 42 79 52 58 58 72 41  70  54  86 77

Tabel 2. Indeksernes procentvise fordeling i S-indekset – tallene er beregnet ud fra tabel 1. 

  Texel Suf-folk Shrop-shire Leice-ster Oxford-down Dor-set

Korthale-racer

Me-rino Spel  Såne 

Zwart-bles 

Øvrige
Kuldstørrelse 33%  13% 16% 19% 20% 20%  21% 18%  6%   12% 18%  17% 
Moderegen-
skaber
11%  15% 14% 12% 14%  12%  12% 17%  20%  16%  19% 11%
Mælketilvækst 12%  11% 11% 7% 7%  10%  4% 5%  20%  20%  16% 3%
Holdbarhed 9% 11% 21%  10%  14%  8% 32% 7%  15%  15%  22% 23%
Livskraft 10% 31% 10% 15% 17%  15%  12% 16%  20%  19%  14% 13%
Tilvækst 16% 14% 12% 16% 11% 18%  6% 8%  13%  18%  11% 7%
Slagtekvalitet 17% 2% 13%  20%  9%  13%  14%  19%  0%  0% 0% 20%
Eksteriør 7% 1% 2% 0% 8%  0% 0% 10%  5%  0% 0%  6%

Avlsværdivurdering af får og geder

Resultaterne fra den nye avlsværdivurdering af får og geder blev afsluttet den 10. oktober 2019. Resultaterne for udvalgte dyr er allerede lagt på internettet.

Data blev udtrukket fra databasen den 7. oktober 2019.

Næste avlsværdivurderinger

Næste beregning af avlsværdital bliver foretaget i maj 2020. 

Sidst bekræftet: 10-10-2019 Oprettet: 18-06-2009 Revideret: 10-10-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Konsulent

Lisa Hein

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Hitliste med X-indekser - maj 2020
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
05.05.20
Indeksberegninger i 2020
Se hvornår indeksberegningen ligger i løbet af året.
12.02.20
Hitliste med X-indekser - februar 2020
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg.
04.02.20