Feedback Form

  

Oprettet: 03-06-2010
Revideret: 19-08-2010

Besætningshitliste for får

Udvalg for Avl i Dansk Fåreavl har udarbejdet nye kriterier for optagelse på besætningshitlisten. Disse regler trådte i kraft 1.1. 2010


Der er 2 sæt regler: Et for de racer, hvor scanning og/eller eksteriør er vigtige elementer i avlsarbejdet – og et for andre racer.

Racegruppe I (Texel, Leicester, Charollais )

 • Der skal indberettes 80% af alle 3 vejninger: Fødselsvægt, 2 mdrs. vægt og 4 mdrs. vægt
 • 70% af lammene skal scannes – eller 80% af fårene over 4 år skal være kåret
 • Det gennemsnitlige S-indeks for fårene skal være mindst 100, og mindst 10 får skal have læmmet i opgørelsesperioden

Racegruppe II (Alle andre racer)

 • Der skal indberettes 80% af alle 3 vejninger: Fødselsvægt, 2 mdrs. vægt og 4 mdrs. vægt
 • Ingen krav vedr. scanning eller kåring
 • Det gennemsnitlige S-indeks for fårene skal være mindst 100, og mindst 10 får skal have læmmet i opgørelsesperioden 

Racerne afgør hver især hvilke af de 2 regelsæt, der skal anvendes for optagelse på besætningshitlisten. For øjeblikket har kun Texel, Leicester og Charollais valgt Racegruppe I.

Beskrivelse


Hvilke dyr tælles med
Får, der har læmmet i en afgrænset tidsperiode (nu 28.5.2009 – 27.5.2010) – og de lam der er født i den samme periode.

Raceopdeling
Optællingen af vejninger mv. i en besætning sker racevist. Raceopdelingen foretages på grundlagt af fårets race – uanset hvilke væddere hun er parret med. Det indebærer, at krydsningslam og lam med ukendt far tælles med under moderens race.

Definition af ” 80% af alle 3 vejninger”
”80%” vejninger betyder, at summen af antal fødselsvægte, 2mndrs vægte og 4 mndrs vægte skal udgøre 80% af det totale antal mulige vejninger.

Antal mulige vejninger:

 • Fødselsvægt: Antal fødte lam – både levende og døde
 • 2 mdrs. vægt: Sum af
  • Antal med 2 mdrs. vejning i perioden 45-89 dage
  • Blandt lam uden vægt: Lam, som er over 89 dage gammel på opgørelsestidspunktet (har overskredet sidste frist for 2 måneders vejning). Lam, som er slagtet eller afgået forinden bliver ikke talt med
 • 4 mdrs. vægt
  • Antal med 4 måneders vægt i perioden 90-165 dage
  • Blandt lam uden vægt: Lam, som er over 165 dage gammel på opgørelsestidspunktet (har overskredet sidste frist for 4 måneders vejning). Lam, som er slagtet eller afgået forinden bliver ikke talt med

Bemærk, at der helt generelt er indført en maksimumsgrænse for 4 måneders vejning. Den er nu 165 dage.

Procent kårende får
Antal kårede får skal udgøre mindst 80% af det antal får, der kunne være kåret.

Antal får der kunne være kåret er: Antal kårede får plus antal får over 4 år, som ikke er kåret på opgørelsestidspunktet. Hvis en besætning ikke har får over 4 år anses kravet for at være opfyldt

Procent scannede lam
Antal scannede lam skal udgøre mindst 70% af de lam, der kunne være scannet.

De lam, der kunne være scannet findes som en sum af 2 tal:

 • Antal lam, der er scannet
 • Blandt, dem der ikke er scannet: Antal lam, der kunne have en 4 mdrs. vægt (dvs. ikke-afgåede lam, der er over 165 dage ved opgørelsesperiodens afslutning)
 • Hvis en besætning ikke har lam, der kunne være scannet anset kravet for at være opfyldt

Andre resultater som offentliggøres på listen er:

 • Gennemsnitlig S-indeks for alle får
 • Gennemsnitlig Produktionsindeks for alle får
 • Gennemsnitlig Funktionsindeks for alle får
 • Gennemsnitlig Eksteriørindeks for alle får

 

 

  

Sidst bekræftet: 11-09-2018 Oprettet: 03-06-2010 Revideret: 19-08-2010

Forfatter

Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomsinspektører


Specialkonsulent

Jørn Pedersen

HusdyrInnovation, Avlsværdivurdering, kvæg


Af samme forfatter

Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - august 2019
INTERBULL har i august 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og...
22.08.19
Hitliste med X-indekser - august 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg.
13.08.19
Krydsningsresultater - fødsel og slagtning - august 2019
Opgørelse på observerede niveauer for fødsels- og slagteresultater for kødkvægsracer, som optræder på listen med X-indeks.
01.08.19