Feedback Form

  

Oprettet: 03-06-2010
Revideret: 19-08-2010

Besætningshitliste for får

Udvalg for Avl i Dansk Fåreavl har udarbejdet nye kriterier for optagelse på besætningshitlisten. Disse regler trådte i kraft 1.1. 2010


Der er 2 sæt regler: Et for de racer, hvor scanning og/eller eksteriør er vigtige elementer i avlsarbejdet – og et for andre racer.

Racegruppe I (Texel, Leicester, Charollais )

 • Der skal indberettes 80% af alle 3 vejninger: Fødselsvægt, 2 mdrs. vægt og 4 mdrs. vægt
 • 70% af lammene skal scannes – eller 80% af fårene over 4 år skal være kåret
 • Det gennemsnitlige S-indeks for fårene skal være mindst 100, og mindst 10 får skal have læmmet i opgørelsesperioden

Racegruppe II (Alle andre racer)

 • Der skal indberettes 80% af alle 3 vejninger: Fødselsvægt, 2 mdrs. vægt og 4 mdrs. vægt
 • Ingen krav vedr. scanning eller kåring
 • Det gennemsnitlige S-indeks for fårene skal være mindst 100, og mindst 10 får skal have læmmet i opgørelsesperioden 

Racerne afgør hver især hvilke af de 2 regelsæt, der skal anvendes for optagelse på besætningshitlisten. For øjeblikket har kun Texel, Leicester og Charollais valgt Racegruppe I.

Beskrivelse


Hvilke dyr tælles med
Får, der har læmmet i en afgrænset tidsperiode (nu 28.5.2009 – 27.5.2010) – og de lam der er født i den samme periode.

Raceopdeling
Optællingen af vejninger mv. i en besætning sker racevist. Raceopdelingen foretages på grundlagt af fårets race – uanset hvilke væddere hun er parret med. Det indebærer, at krydsningslam og lam med ukendt far tælles med under moderens race.

Definition af ” 80% af alle 3 vejninger”
”80%” vejninger betyder, at summen af antal fødselsvægte, 2mndrs vægte og 4 mndrs vægte skal udgøre 80% af det totale antal mulige vejninger.

Antal mulige vejninger:

 • Fødselsvægt: Antal fødte lam – både levende og døde
 • 2 mdrs. vægt: Sum af
  • Antal med 2 mdrs. vejning i perioden 45-89 dage
  • Blandt lam uden vægt: Lam, som er over 89 dage gammel på opgørelsestidspunktet (har overskredet sidste frist for 2 måneders vejning). Lam, som er slagtet eller afgået forinden bliver ikke talt med
 • 4 mdrs. vægt
  • Antal med 4 måneders vægt i perioden 90-165 dage
  • Blandt lam uden vægt: Lam, som er over 165 dage gammel på opgørelsestidspunktet (har overskredet sidste frist for 4 måneders vejning). Lam, som er slagtet eller afgået forinden bliver ikke talt med

Bemærk, at der helt generelt er indført en maksimumsgrænse for 4 måneders vejning. Den er nu 165 dage.

Procent kårende får
Antal kårede får skal udgøre mindst 80% af det antal får, der kunne være kåret.

Antal får der kunne være kåret er: Antal kårede får plus antal får over 4 år, som ikke er kåret på opgørelsestidspunktet. Hvis en besætning ikke har får over 4 år anses kravet for at være opfyldt

Procent scannede lam
Antal scannede lam skal udgøre mindst 70% af de lam, der kunne være scannet.

De lam, der kunne være scannet findes som en sum af 2 tal:

 • Antal lam, der er scannet
 • Blandt, dem der ikke er scannet: Antal lam, der kunne have en 4 mdrs. vægt (dvs. ikke-afgåede lam, der er over 165 dage ved opgørelsesperiodens afslutning)
 • Hvis en besætning ikke har lam, der kunne være scannet anset kravet for at være opfyldt

Andre resultater som offentliggøres på listen er:

 • Gennemsnitlig S-indeks for alle får
 • Gennemsnitlig Produktionsindeks for alle får
 • Gennemsnitlig Funktionsindeks for alle får
 • Gennemsnitlig Eksteriørindeks for alle får

 

 

  

Sidst bekræftet: 11-09-2018 Oprettet: 03-06-2010 Revideret: 19-08-2010

Forfatter

Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomsinspektører


Specialkonsulent

Jørn Pedersen

HusdyrInnovation, Avlsværdivurdering, kvæg


Af samme forfatter

Hitliste for Boer og Nubiske geder - oktober 2019
Hitlisterne er et katalog over geder samt ældre og yngre bukke med de højeste indekser inden for hver race. Hitlisterne kan...
10.10.19
INTERBULL breeding values calculated august 2019
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 13. august 2019
27.08.19
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - august 2019
INTERBULL har i august 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og...
22.08.19
Hitliste med X-indekser - august 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg.
13.08.19
Krydsningsresultater - fødsel og slagtning - august 2019
Opgørelse på observerede niveauer for fødsels- og slagteresultater for kødkvægsracer, som optræder på listen med X-indeks.
01.08.19