Af samme forfatter
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre slagteafregning.
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte kalve som er født i en mælkeleverende besætning.
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, med engelske overskrifter og tabeltekster
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 3. december 2019
INTERBULL har i december 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.
Brug kun pollede tyre hvis de har samme NTM som de tyre du alternativt ville have valgt. Når du bruger pollede tyre, skal du anvende dem strategisk, så den størst mulige andel af afkommet bliver polled.
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg.
Hitlisterne er et katalog over geder samt ældre og yngre bukke med de højeste indekser inden for hver race. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater.
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 13. august 2019
INTERBULL har i august 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg.
Opgørelse på observerede niveauer for fødsels- og slagteresultater for kødkvægsracer, som optræder på listen med X-indeks.
Der er foretaget opgørelse af racesammensætning for kalve af malkerace født i perioden 1985-2018.
På denne side findes information om udtagning af vævsprøver til genomisk test. Det kan ske enten ved brug af TSU tang eller DNA øremærker.
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - april 2019.
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg.
I webbutikken kan alle ejere af malke- og kødkvæg nemt og hurtigt bestille genetiske analyser, tilkøbe TSU-rør til udtagning af vævsprøver, få overblik over bestillinger, se status på analyserne og meget mere.
INTERBULL har i april 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 2. april 2019
Opgørelse på observerede niveauer for drægtighedsprocenter og drægtighedslængder for kødkvægsracer, som optræder på listen med X-indeks.
De mest væsentlige forbedringer i det nye X-indeks vil blive beskrevet i denne artikel.
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
Forklaring til hitlisten med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
Bedømmelse af kødkvæg – priser og regler
Undervisningsmateriale om NTM til Landbrugsskoler m.fl.
Høj management med brug af kønssorteret sæd
Gennemsnitligt management uden brug af kønssorteret sæd
Gennemsnitligt management med brug af kønssorteret sæd
Højt management uden brug af kønssorteret sæd
Køer med højst NTM producere 200 kg mere fedt + protein i deres livstid sammenlignet med køer med lavest NTM. Gruppen med højt NTM klarer sig ydermere bedre mht. de funktionelle- og produktionsegenskaberne.
Recording of data, calculation methods and breeding values in Danish Beef Cattle Breeding
32. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, med engelske overskrifter og tabeltekster
Mælkeproducenter, som avler efter NTM, får malkekøer med en højere livstidsproduktion. Det viser en ny undersøgelse foretaget på to årgange af køer i Jersey-, RDM- og Holstein-besætninger.
INTERBULL har i august 2018 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.
Læs her, hvad der kræves af dokumentation, både for danskfødte dyr og for dyr efter importeret avlsmateriale
Antal dyr født 2008-2017 der har en JERxRDM krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. HOL eller RDM far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2017 der har en HOLxRDM krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. JER, MON eller RDM far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2017 der har en HOLxJER krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. Jersey eller RDM far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2017 der har en RDMxJER krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. Jersey eller HOL far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2017 der har en RDMxHOL krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. HOL, JER eller MON far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2017 der har en MONxHOL krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. HOL, Jersey eller RDM far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2017 der har en JERxHOL krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. HOL eller RDM far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2017 der har en FLExHOL krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med HOL far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2017 med renracet HOLxHOL mor og far af malkeracerne Flechvieh, Jersey, RDM, eller Montbeliarde.
Antal dyr født 2008-2017 med renracet JERxJER mor og far af malkeracerne RDM eller Holstein
Antal dyr født 2008-2017 med renracet RDMxRDM mor og far af malkeracerne Holstein, Jersey eller Montbeliarde.
For at give et indtryk af udvikling i systematisk krydsning i Danmark vises i grafer antal dyr af forskellige krydsningskombinationer.
Ved at sænke udskiftningsprocenten med 10 pct., øges DB med 89.000 kr. i en besætning med højt managementniveau. Den øgede indtjening stammer primært fra færre omkostninger til foder og opdræt. Samtidig øges livsydelsen med 30 pct.
Undervisningsmateriale om NTM til Landbrugsskoler udarbejdet af Mette Sandholm, Nanna Hammershøj og Anders Fogh
Undervisningsmateriale om NTM til Landbrugsskoler m.fl. - i PDF-version
Udskriften kan bruges til at sammenligne ydelse, frugtbarhed, sundhed for forskellige racer eller krydsningskombinationer i driftsenheden.
Det er en myte, at det kun er besætninger med lavt managementniveau, der kan drage fordel af at krydse.
Test af forældreskab moderniseres Fremover bruges SNP information til at bestemme forældreskabet. Det giver en sikker og effektiv forældreskabskontrol. Samtidig ændres procedure
Nemt, tidsbesparende og sikkert. Sådan vurderer landmænd brugen af DNA-øremærker, når de skal udtage vævsprøver til genomisk test.
Gevinsten ved at bruge genomisk test til at hæve det avlsmæssige niveau afhænger i høj grad af besætningens forudsætninger. Læs her, om det vil gavne din besætning.
Nu er det muligt at sætte en mere korrekt pris på krydsningskalve mellem kødkvægs­tyre og malke-køer i DMS. Der tages bl.a. hensyn til det avlsmæssige niveau hos både malkeko og kødkvægstyr.
Erfaring – Besætninger
Sammendrag af spørgeskema undersøgelse
En undersøgelse viser, at de køer i besætningen, som har højt NTM, giver mange flere penge på bundlinjen, sammenlignet med køerne med lavt NTM.
Tyrekalve, hvis fædre er Montbeliarde eller Fleckvieh, opnår højere afregning end rene Holstein tyrekalve. Det skyldes højere tilvækst samt bedre klassificering og en højere slagteprocent.
Flere Jersey- og Holstein-køer dør indenfor 50 dage efter kælvning, hvis de får en kødkvægs-krydsningskalv, fremfor en renracet kalv. Det skyldes især, at det er de dårligste køer, der insemineres med kødkvægssæd.
Ved genomisk selektion udnytter man viden om sammenhængen mellem et meget stort antal SNP-markører fordelt over kvægets DNA og avlsværdital for afprøvede tyre til at beregne unge dyrs avlsmæssige niveau for alle egenskaber i avlsmålet.
Referencegruppen spiller en central rolle for anvendelsen af genomisk selektion, idet værdien af SNP’erne bestemmes af dyrene i referencegruppen.
Prisfald på genomisk test gør det rentabelt at teste alle hundyr i mange besætninger. Resultatet vil være en forbedring af næste generations produktionsdyr, forudsat at man bruger resultaterne aktivt.
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 4. april 2017
Forskel: Ved at se på de største besætninger, der systematisk anvender krydsning, har vi undersøgt, hvordan krydsningsdyrene klarer sig i første laktation under forskellige managementforhold.
Evnen til at få en levendefødt kalv og give et let kælvningsforløb varierer meget mellem de forskellige malkeracer. Forskellen mellem racer er kendte, men hvordan det forholder sig for malkeracekrydsninger, vil vi belyse i denne artikel.
Tyrekalve, hvis fædre er Montbeliarde eller Fleckvieh, opnår højere afregning end rene Holsteintyrekalve. Det giver øget gevinst til både mælke- og slagtekalveproducent.
Indslag i TV midt/vest 12 marts 2017
Tyrekalve, hvis fædre er Montbeliarde eller Fleckvieh, opnår højere afregning end rene Holstein tyrekalve. Det skyldes højere tilvækst samt bedre klassificering og en højere slagteprocent.
31. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, med engelske overskrifter og tabeltekster
Ny dansk undersøgelse bekræfter, at krydsningskøer klarer sig rigtig godt sammenlignet med de renracede.
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - december 2016.
Artikel bragt på Viking Web, den 22.02.2016
Skrivbar pdf-fil
Artikel fra Danske Mælkeproducenter 05/16
Artikel fra Danske Mælkeproducenter 05/16
Artikel fra Danske Mælkeproducenter nr. 05/16
Artikel fra VikingNyt, september 2016
Af Torben Nørremark, VikingDanmark, Anders Fogh, SEGES og Lydia Henriette Sørensen, AU
Vejledning til automatisk udskrift af stamtavler på genomisk testede hundyr
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - april 2016.
Færre kvier og brugen af kønssorteret sæd muliggør en større mælkeproduktion indenfor samme miljøgodkendelse. Nye beregninger med fem forskellige scenarier indenfor Dansk Jersey viser, at det betaler sig.
Færre kvier og brugen af kønssorteret sæd muliggør en større mælkeproduktion indenfor samme miljøgodkendelse. Nye beregninger med fem forskellige scenarier indenfor økologisk Dansk Holstein viser, at det betaler sig.
Færre kvier og brugen af kønssorteret sæd muliggør en større mælkeproduktion indenfor samme miljøgodkendelse. Nye beregninger med fem forskellige scenarier indenfor Dansk Holstein viser, at det betaler sig.
Der er de seneste år sket ændringer indenfor mælkeproduktionen, som giver mulighed for at producere mere mælk indenfor samme miljøgodkendelse.
Artikel til Vikingnyt nr. 1 februar 2016 v. Anders Fogh og Thomas Lind
Artikel til Dansk Holstein nr. 1 februar 2016 - side 20 - v. Rasmus Stephansen og Anders Fogh
- Gør det nemmere for rådgiveren og bedre for dig
Artikel til Dansk Holstein nr. 4 december 2015 - side 60 v. Pernille Hougaard Jensen, Torben Nørremark og Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 4 december 2015 - side 59 v. Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 4 december 2015 - side 58 v. Elina Paakala, Emma Carlén og Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 4 december 2015 - side 56 v. Emma Carlén, Anders Fogh og Terhi Vahl
30. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, med engelske overskrifter og tabeltekster
Artikel til Avls Nyt nr. 1 februar 2015 - side 12 v. Anders Fogh
Artikel til Avls Nyt nr. 2 juni 2015 - side 7 v. Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 2015 - side 39 v. Anders Fogh
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - maj 2015.
Artikel til Magasinet Kvæg nr. 9 - september 2014 v. Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen, Jehan Ettama og Søren Østergaard
Holland og USA er begyndt at offentliggøre avlsværdital for fodereffektivitet. Indekserne er baseret på registreringer af ydelse og eksteriør. Vores vurdering er, at de nye indekser ikke kan bruges til at forbedre foderudnyttelsen.
Hollandske og amerikanske avlsindekser for fodereffektivitet er baseret på registreringer af ydelse og eksteriør. De giver derfor ikke ny viden og kan ikke bruges til at forbedre foderudnyttelsen.
I slutningen af november 2014 indfører NAV har netop indført et nyt avlsværdi-indeks for overlevelse hos kvier og ungtyre i opdrætsperioden. Med det nye indeks avles der efter bedre overlevelse fra fødsel til afgang hos både kvie- og tyrekalve.
NAV har netop indført et nyt avlsværdi-indeks for overlevelse hos kvier og ungtyre i opdrætsperioden. Med det nye indeks avles der efter bedre overlevelse fra fødsel til afgang hos både kvie- og tyrekalve.
Mohair geder og bukke
PowerPoint fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
PowerPoint fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
PowerPoint fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
Høje avlsværdital er som regel gunstige, men i forhold til de lineære eksteriørtal, som eksempelvis hasevinkel fra siden og bagpatteplacering, kan lave avlsværdital godt bringe racen i den rigtige retning.
Der er forskellige kødkvægsracer, som kan bruges til inseminering i malkekvægsbesætninger. Kødkvæg giver generelt bedre slagteegenskaber, men hvilke andre fordele og ulemper har de enkelte racer?
I modsætning til resultaterne fra en amerikansk undersøgelse, viser en dansk pilotundersøgelse, at mælkeydelsen ikke påvirkes af kalvens køn.
Recording and calculation of breeding values in the nordic countries - Recording of produktion data in Finland
Artikel til Landbrugsavisen - sektion 2 - side 2 v. Lars Bødker Smitt. Interview med Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 3 - september 2014 side 44 v. Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen
Artikel til Dansk Holstein nr. 3 - september 2014 side 33 v. Anders Fogh, Emma Carlén og Elina Paakala
Artikel til Dansk Holstein nr. 3 - september 2014 side 32 v. Emma Carlén, Elina Paakala og Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 3 - september 2014 side 28 v. Emma Carlén, Elina Paakala og Anders Fogh
Det datagrundlag, som avlsværditallene baseres på i de nordiske lande bliver større fra august måned. De større mængder data vil forbedre avlsværdivurderingen for malketid.
29. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, med engelske overskrifter og tabeltekster
Artikel til Avlsnyt nr. 2 - maj 2014, v. Elina Paakala, Emma Carlén og Anders Fogh
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - april 2014
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 1. april 2014
Artikel til Magasinet Kvæg nr. 1 - januar 2014 v. Elina Paakala, Emma Carlén og Anders Fogh
Informationsmateriale til besætninger som deltager i projekt omkring indsamling af vævsprøver
Informationsmateriale til besætninger som deltager i projekt omkring indsamling af vævsprøver
Informationsmateriale til besætninger som deltager i projekt omkring indsamling af vævsprøver
Artikel til Dansk Holstein nr. 1 - februar 2014, v. Emma Carlén, Växä Sverige, oversat af Anders Fogh
Artikel fra Dansk Holstein nr. 4 - december 2013 v. Anders Fogh, Elina Paakala og Emma Carlén
Engelsk undersøgelse viser, at avl efter overlevelse er vigtigt.
Klovsundhed er vigtig - det er dog kun ganske få lande, som beregner et avlsværdital for denne egenskab. En række nye undersøgelser viser imidlertid, at der er stor fokus på avlsmæssige forbedringer af klovsundheden.
PowerPoint fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 30. oktober 2013 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Mette Sandholm og Anders Fogh
PowerPoint fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 30. oktober 2013 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 30. oktober 2013 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Mette Sandholm og Anders Fogh
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 30. oktober 2013 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 30. oktober 2013 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Rikke Vingborg - Genoskan
28. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, med engelske overskrifter og tabeltekster
Indlæg på ICAR Technical Meeting Aarhus (Denmark), 29 - 31 May 2013 v. Anders Fogh
Artikel i forbindelse med indlæg på ICAR Technical Meeting Aarhus (Denmark), 29 - 31 May 2013 v. Anders Fogh
Artikel til Avlsnyt nr. 3 - sept. 2012 v. Emma Carlén, Anders Fogh og Elina Paakala
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2013.
Pjece om NTM - "Avl for større indtjening, NTM – et stærkt værktøj for nordiske mælkeproducenter"
Vejledning i tilmelding til mailservice på kvægdatabasen
Artikel til Limousine Nyt nr. 165 - november 2012 v. Anders Fogh og Jørn Pedersen
Diasshow fra indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
Diasshow fra indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
Diasshow fra indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
27. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, nu med engelske overskrifter og tabeltekster
Se alle kåringerne for Boer i perioden.
Artikel til Avlsnyt nr. 2 - juni 2012, v. Anders Fogh, Emma Carlén og Elina Paakala
Artikel til Avlsnyt nr. 2 - juni 2012, v. Anders Fogh, Morten Kargo, Emma Carlén og Elina Paakala
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2012, v. Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2012 v. Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2012 v. Anders Fogh, Kevin Byskov og Ulrik Sander Nielsen
Artikel til magasinet Kvæg nr. 5 maj 2012 v. Anders Fogh og Torben Nørremark
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - april 2012.
Artikel til "Blonden" nr. 3 2011 v. Anders Fogh og Gert Pedersen Aamand
Artikel i Avlsnyt nr. 4 december 2011 v. Anders Fogh, Emma Carlén og Terhi Vahlsten
Ændringer i beregningen af indekser hos malkekvæg siden 1999
I en amerikansk undersøgelse har man fundet, at varianter af bestemte DNA stykker påvirker drægtigheds-chancen ugunstigt hos Holstein, Brunkvæg og Jersey.
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - august 2011.
26. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, nu med engelske overskrifter og tabeltekster
Korrektion af bedømmelser hos køer af malkerace
I Canada anvendes ikke kun det 50K panel, som også anvendes i de nordiske lande. Tillige anvendes en 3K panel.
Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. For at følge anvendelsen og vise opnåede drægtighedsresultater af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Statistikken er beregnet d. 27. april 2011.
Fårehold i Danmark er et mangesidigt foretagende, som spænder fra hold af nogle få dyr, der primært tjener familiens sociale formål, til den store specialiserede lammekødsproduktion.
DNA ordbog08.04.11
Artikel til "Avlsnyt" nr. 5 - december 2010 v. Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen
- Bedre sundhed hos afkom efter tyre med høje indekser. Artikel til "Avlsnyt" nr. 5 - december 2010 v. Anki Roth, Anders Fogh og Terhi Vahlsten
Artikel til "Avlsnyt" nr. 5 - december 2010 v. Anki Roth, Anders Fogh og Minna Toivonen
I august 2010 blev beregningen af indekset for yversundhed ændret. Inddragelse af koens egne registreringer betyder, at sikkerheden på indekset øges væsentligt, idet sikkerheden som afstamningen bidrager med, er konstant.
Formålet med denne beskrivelse er at give et overblik over, hvilke data fra vejebesætninger der anvendes i avlsværdivurderingen og ikke mindst, hvilke data som ikke anvendes.
Artikel fra Dansk Holstein nr. 3 - 2010 Af Minna Toivonen, Faba, Anki Roth, Svensk Mjölk og Anders Fogh, Kvæg
Udvalg for Avl i Dansk Fåreavl har udarbejdet nye kriterier for optagelse på besætningshitlisten. Disse regler trådte i kraft 1.1. 2010
Baggrund: Indeksberegningerne for får blev første gang gennemført i november 1991. Siden er der foretaget en lang række mindre og større justeringer i beregningssystemet.
Nogle vælger at bruge foldtyr for at spare penge. Men på lang sigt giver inseminering 45.000 kroner mere om året.
Avl efter fladere laktationskurver ved inddragelse af persistens i NTM giver ikke større fremgang for sundhed og reproduktion. Billigere fodring tidligt i laktationen via en avlsmæssig forbedring af persistens kræver en stor økonomisk værdi på persistens.
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2010
Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Statistikken er beregnet d. 6. maj 2010.
For at følge anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. Statistikken er beregnet d. 15. december 2009.
For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet
Indlæg fra Gemensamt svensk-dansk informationsmøde om avl, 2008
Indlæg på Dansk Kvægs kongres - aftensmøde 2008
Indlæg fra fælles svensk-dansk informationsmøde om avl, 2008
Indlæg fra fælles svensk-dansk informationsmøde om avl, 2008
Kønssorteret sæd kan nedbringe andelen af dødfødte kalve, mindske kælvningsbesværet, øge eller mindske produktionen af dansk kød og skabe en produktivitetsstigning gennem en større avlsmæssig fremgang. Desuden kan kønssorteret sæd give bedre sundhed ved u
For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet
Classification of Dairy Cattle
Correction of Linear Assessments of Dairy Cattle
For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet
The estimation of breeding values for conformation traits of bulls and cows, and the Total Score are based on the linear registration.
The linear type classification includes 21 traits, and additionally milking speed, temperament, and blind teats for daughter groups. The 21 traits are assessed on a scale from 1 to 9, where 1 and 9 express the biological extremes.
Ydelsespotentiale påvirker fordelingen af næringsstoffer
Arvbarheden for paratuberkulose er 10 % i amerikansk undersøgelse.
For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet.
Indavl opstår ved parring af beslægtede køer og tyre. I de tre store danske malkekvægsracer er indavlen steget så meget i de seneste år, at der er grund til bekymring.
Beregning af indekser for kødkvæg
Ydelse er den samme egenskab i besætninger med automatisk malkning eller konventionel malkning. Det er derfor de samme tyre som skal anvendes
Egenskaber i lineær registrering
Den lineære registrering er grundlag for beregning af avlsværdital for eksteriør for tyre og køer, og for eksteriørtal for køer.
Sådan beregnes eksteriørtal hos kødkvæg
Datagrundlag ved beregning af kødkvægsindekser
Arvbarheden for tvillingefødsler er på 6,1%
Hvilke dyr kommer på hitlisterne
Efter 1/1 98 blev alle dyr registreret på Kvægdatabasen, og dermed kan oplysninger fra besætninger, som ikke er vejebesætninger bruges i beregning af avlsværdital på kødkvægdyr.