Kvæg fri - 1060

Oprettet: 11-11-2002
Revideret: 03-05-2012

Fåre- og Gederegistrering

De besætningsejere, der deltager i Fåre- eller Gederegistrering, gør det typisk for at kunne drive avlsarbejde med deres dyr. Det gælder opretholdelse af afstamning på dyrene og registrering af vejninger, scanninger m.v. Derfor registrerer de på enkeltdyrsniveau, medens andre besætninger typisk registrerer med de såkaldte flokflytninger.

Besætningsliste
Besætningslisten kan ved fuldstændig enkeltdyrsregistrering erstattes af en udskrift fra Fåre- eller Gederegistreringen samt notaterne i registreringsblokken. Det forudsætter dog, at hændelser er noteret i staldregistreringsblokken inden 3 dage.

Besætningsejere, der foretager enkeltdyrsregistrering via edb-programmerne Webdyr eller Dyreregistrering, behøver ikke at føre en besætningsliste, da alle oplysninger er tilgængelige online. Bemærk, at man ikke kan indberette løbninger i programmet Webdyr.

Sundhedsdokumenter
Besætninger, der deltager i Fåre- eller Gederegistrering, skal bestille og udfylde Sundhedsdokumenter ligesom alle andre besætninger. Man kan dog vedhæfte stamtavler til Sundhedsdokumentet og dermed undgå at påtegne oplysninger om de enkelte dyr. Man skal altid underskrive Sundhedsdokumentet.

Indberetning af flytninger
Indberetning af flytninger bliver automatisk overført fra Fåre- og Gederegistreringen til CHR. Derfor er det overflødigt at skrive i den lille registreringsblok. Til gengæld skal man indberette flytninger i den store registreringsblok inden syv dage. Der er ikke ændret på indberetningskravene for andre hændelser. Man skal dog notere læmninger løbende inden 3 dage i registreringsblokken for at opfylde kravene til besætningslisten.

Husk at skrive CHR/besætningsnr. på den besætning, hvor dyrene kommer fra eller er sendt til. DAKA og slagterierne har også et CHR-nr.

Man skal altid registrere i hvilken besætning, dyret aktuelt befinder sig. Det gælder også, hvis dyret kun er lånt ud f.eks. i forbindelse med en løbning.

Mærkning
Fristerne for mærkning i Fåre- og Gederegistrering er tre dage fra fødslen. Man kan dog vente 60 dage med at isætte mærkerne, hvis dyret er tydeligt identificeret f.eks. med et øremærke eller kantklipning.

Dyr, der ikke er med i Fåre- eller Gederegistrering

Har man får eller geder i besætningen, der ikke er registreret i Fåre- eller Gederegistrering anbefaler vi, at man opretter en særskilt besætning til disse dyr. For denne besætning skal man føre en besætningsliste og foretage indberetning af flytninger i den lille registreringsblok.

Yderligere information
Læs mere om lovpligtig registrering af får og geder på Fødevarestyrelsens hjemmeside

 

 

Sidst bekræftet: 03-05-2012 Oprettet: 11-11-2002 Revideret: 03-05-2012

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Steen Kobberøe

Sales & Support


Af samme forfatter

Øremærker til kvæg
Denne side viser link til firmaer som udbyder mærker til kvæg, der opfylder Fødevarestyrelsens krav for anvendelse i Danmar...
18.02.19
Skemaer til besætningsejers legalisering af rådgivere
Her finder du skemaer vedrørende legalisering af rådgiveres, klovbeskæreres og dyrlægers adgang til data fra Kvægdatabasen.
04.12.18
Øremærker til svin
Denne side viser link til firmaer som udbyder mærker til svin, der opfylder Fødevarestyrelsens krav for anvendelse i Danmar...
20.12.16
Regler og forhold for øremærker til kvæg, får/geder og svin
Vær opmærksom på, at dine øremærker skal være af et fabrikat og en type, der overholder de tekniske krav. Læs her om offici...
20.12.16
Øremærker til får og geder
Denne side viser link til firmaer som udbyder mærker til får og geder, der opfylder Fødevarestyrelsens krav for anvendelse ...
19.12.16