Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-08-2011

Demonstrationsbesætninger 2001 

Oprettet: 28-08-2002

Demonstrationsbesætninger 2001

I 2001 fulgte rådgivningstjenesten 4 demonstrationsbesætninger med lammeprduktion. Her bringes kort introduktions til projektet samt henvisning til restultater fra projektet.

I 2001 fulgte rådgivningstjenesten 4 demonstrationsbesætninger med lammeproduktion. Initiativet med demonstrationsbesætninger er opstået i et samarbejde mellem Dansk Fåreavl og fårerådgivningen regionalt og centralt. Projektet blev gennemført med finansiel støtte fra Fåreafgiftsfonden. Vi fulgte hver måned produktionen på de 4 demonstrationsbrug og foreslog tiltag, der kunne optimere produktionen på bedriften. Målet med projektet var, at andre lammeproducenter kunne overføre forslag og viden til deres egen besætning.

Resultaterne fra konsulenternes besætningsbesøg blev løbende offentliggjort på internettet, ligesom de blev omtalt i Tidsskrift for Dansk Fåreavl. Selvom besøgene ikke er aktuelle er der fortsat råd og vejledning at hente i resultaterne fra demonstrationsbeætningerne i 2001. Nedenstående er der link til meddelelserne fra besøgene.

Øget fokus på styring
Besøgene i de fire demonstrationsbesætninger har vist, at det kræver en målrettet styring for at kunne gennemføre en fastsat strategi for produktionen. Flere af besætningerne havde på forhånd lagt en strategi for, hvornår lammene skulle slagtes og dermed lammenes daglige tilvækst i de enkelte perioder. Resultatet var for de flestes vedkommende, at lammene voksede mindre end det var forudsat i strategien. På den måde kan lammeproducenten have et leveringsproblem i forhold til afsætningen. Ved at følge op på tilvæksten kan lammeproducenten enten sætte ind med tiltag som øger lammenes tilvækst, eller man kan ændre strategien. Tiltag til forbedring af tilvæksten kan være suppleringsfoder, foldskifte, gødning af græsarealerne eller behandling mod parasitter. Hvilket tiltag der skal vælges afhænger selvfølgelig af grunden til den manglende tilvækst. Alternativt kan strategien ændres, så lammene leveres til slagtning på et senere tidspunkt. Det kan betyde leverance til en anden afsætningskanal med risiko for en lavere afregningspris.

Danske lammeproducenter bør blive bedre til at levere det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt. Det kræver, at vi alle arbejder meget mere med styring af en produktionsbesætning i teori og praksis. Rådgivningstjenesten vil løbende iværksætte tiltag som sætte yderligere fokus på planlægning, styring og kontrol i lammeproduktionen

Tak til demonstrationsbesætningerne 2001
Det har været spændende og lærerigt at følge udviklingen i de fire demonstrations­besætninger. Besætningerne har været anonyme. Dermed har vi bedre kunnet omtale driften uden hensyntagen til den enkelte besætningesejer. Vi vil meget gerne sige tak til besætningsejerne, som har stillet deres besætning og tid til rådighed for projektet. Vi håber, at I har kunnet bruge det månedlige konsulentbesøg til noget konstruktivt i forhold til udviklingen af jeres lammeproduktionen.

Resultater og meddelelser fra Demonstrationsbesætningerne 2001

FAGINFO får og geder

Dansk KvægSidst bekræftet: 28-08-2002 Oprettet: 28-08-2002 Revideret: 28-08-2002

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Thomas Andersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Digital foderstyring betyder let opfølgning for kvægbrugeren
Med digital foderstyring har du mulighed for at følge op på fodringen dagligt.
16.11.18
Hør hvordan næringsstofudnyttelsen opgøres på hollandske kvægbrug
Gratis webinar mandag aften om næringsstofudnyttelse og næringsstofomsætning på kvægbedrifter.
25.04.18
Lad DMS og foderblanderen snakke sammen
Ny mulighed for automatisk lagernedskrivning med data fra fuldfoderblanderen.
01.12.17
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Workshop med tema: Digital Foderstyring og SARF
Den 10. februar 2017 blev der afholdt workshop ved SEGES, Skejby med deltagelse af interessenter med interesse for fodersty...
21.02.17