Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-02-2011

Driftsplan - lammekødsproduktion 

Oprettet: 16-12-2003

Vejledning i produktion af lammekød

Her gives en kort beskrivelse af hvad du skal være opmærksom på med hensyn til staldfaciliteter ved produktion af lammekød

Staldfaciliteter
Behovet og kravet til staldforhold afhænger af den valgte produktionsform altså hvilken tid på året, man har valgt at få lam på. Naturligvis skal staldforholdene være så store (m2) og gode, at alle dyr i stalden har adgang til liggeplads og plads ved foderbordet. Antallet af lam pr. m2 er bestemt af deres vægt. På græsmarken er antallet af dyr pr. m2 tillige bestemt af den tilgængelige græs-mængde. Ved læmning på stald bør der indrettes læmmebokse, som fårene flyttes til efter læmning. Man skal regne med 1-3 læmmebokse pr. 10 får. Indret også "lammeskjul", som lammene kan søge hen til for hvile og æde, når de er et par dage gamle. "Lammeskjul" skal være minimum 2 m2 pr. 10 lam. Du skal sikre, at der er minimum 1 vandkop pr. 50 får. Ved fri adgang til grovfoder udfodret i hække skal der være 2,7 m2 ædeplads pr. får. Danmark har ingen fastsatte minimumsmål for størrelsen af lejeareal og ædeplads. Nedenstående mål er fastsat ud fra andre landes mål.

Anbefalede mål for hvileplads og ædeplads til golde, drægtige og får med lam, samt lam:

Lejeareal:

Areal

Ædeplads:

Størrelse

Golde får

1,2 m2

Golde og får med lam

40 cm2

Drægtige får

1,4 m2

Drægtige får

50 cm2

Får med lam og læmmebokse

2,0 m2

Lam under 12 uger

20 cm2

Lam under 12 uger

0,5 m2

Lam over 12 uger

30 cm2

Lam over 12 uger

0,7 m2

Foder i hæk

2,7 m2


I forhold til produktionssystemer med andre dyr er produktionen af lam ikke særligt krævende med hensyn til bygninger. I lammekødsproduktionen er det muligt at udnytte gamle bygninger som gamle stalde og lader. Blot skal der være god luft og læ, lys og adgang til foderbord og frisk vand til alle dyr i stalden. Får, der går ude, skal ligeledes have adgang til frisk vand og mulighed for læ og tørt leje.


Læs mere om:
Inddeling af efter huld og antal fostre

Tidlige lam
Sommer slagtelam
Sene lamSidst bekræftet: 16-12-2003 Oprettet: 16-12-2003 Revideret: 16-12-2003

Forfatter

Kvæg
Lene Marcussen Stolberg

Specialkonsulent

Thomas Andersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Digital foderstyring betyder let opfølgning for kvægbrugeren
Med digital foderstyring har du mulighed for at følge op på fodringen dagligt.
16.11.18
Hør hvordan næringsstofudnyttelsen opgøres på hollandske kvægbrug
Gratis webinar mandag aften om næringsstofudnyttelse og næringsstofomsætning på kvægbedrifter.
25.04.18
Lad DMS og foderblanderen snakke sammen
Ny mulighed for automatisk lagernedskrivning med data fra fuldfoderblanderen.
01.12.17
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Workshop med tema: Digital Foderstyring og SARF
Den 10. februar 2017 blev der afholdt workshop ved SEGES, Skejby med deltagelse af interessenter med interesse for fodersty...
21.02.17