Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-11-2011

Driftsplan - lammekødsproduktion 

Oprettet: 16-12-2003

Vejledning i produktion af lammekød
Her gives en kort beskrivelse af hvad du skal være opmærksom på med hensyn til staldfaciliteter ved produktion af lammekød

Staldfaciliteter

Sene lam
Ved produktionen af sene lam læmmer fårene på stald hvorfor der kræves gode staldforhold. Alternativt kan fårene læmme på græs i små folde der gør opsynet med får og lam nemmere. Når fårene læmmer på stald, må der regnes med mindst 2 m2 til får med lam. For optimal produktion og tilfredsstillende resultater bør der indrettes læmmebokse, både i stald og på mark. Læmmebokse bør have et areal på mellem 1,5 - 2 m2, og du skal regne med 1 - 2 læmmebokse pr. 10 moderfår. Efter fravænning og indbinding skal fårene have mindst 1,2 m2, mens lammene behøver 0,7 m2. Ved foderbord bør der regnes med 50 cm plads pr. får og 30 cm til lam.

Sidst bekræftet: 29-11-2010 Oprettet: 16-12-2003 Revideret: 16-12-2003

Forfatter

Kvæg
Lene Marcussen Stolberg

Specialkonsulent

Thomas Andersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Blandeopskrift – ny mulighed i DMS
Se dagens foderblandinger og tilpas den samlede mængde direkte på telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodrin...
18.10.19
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at...
05.10.16
Høj fedtprocent betyder ikke nødvendigvis ketose
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fed...
05.10.16
Urea i tankmælk kan ikke bruges til foderstyring
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring....
12.08.16