Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 11-12-2010

Driftsplan - lammekødsproduktion 

Oprettet: 11-12-2003

Vejledning i produktion af lammekød
Her gives en kort beskrivelse af hvad du skal være opmærksom på med hensyn til staldfaciliteter ved produktion af lammekød

Staldfaciliteter

Tidlige lam
Produktionen af tidlige lam kræver gode og store staldforhold, da antallet af dyr på stald bliver stort på grund af, at fårene læmmer inde, og lammene går på stald, til de skal slagtes. Når fårene læmmer inde, må man regne med mindst 2 m2 gulvareal til får med lam. For optimal produktion og tilfredsstillende resultater bør du indrette læmmebokse, som bør have et areal på mellem 1,5 - 2 m2, og du skal regne med 2 - 3 læmmebokse pr. 10 moderfår. Angående foderbord bør der regnes med 50 cm plads pr. får. For at lammene skal have mulighed og fred til at æde grov- og kraftfoder, bør der indrettes et "lammeskjul" med et hul på 20 cm i bredden. 10 lam skal minimum have 2 m2.

Sidst bekræftet: 11-12-2003 Oprettet: 11-12-2003 Revideret: 11-12-2003

Forfatter

Kvæg
Lene Marcussen Stolberg

Specialkonsulent

Thomas Andersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Blandeopskrift – ny mulighed i DMS
Se dagens foderblandinger og tilpas den samlede mængde direkte på telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodrin...
18.10.19
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at...
05.10.16
Høj fedtprocent betyder ikke nødvendigvis ketose
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fed...
05.10.16
Urea i tankmælk kan ikke bruges til foderstyring
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring....
12.08.16