Af samme forfatter
Se dagens foderblandinger og tilpas den samlede mængde direkte på telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodring, foderrest fra sidste udfodring og tørstofprocent på grovfoder.
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning. Værktøjet viser grafisk værdien af afgræsning, når man ændrer forskellige forudsætninger.
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at der har været flere køer med ketose end normalt, og forklarer derfor ikke hvorfor.
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016.
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring. Kontrollér i stedet rationens proteinindhold direkte.
Ureatallet kan ikke anvendes som grundlag for foderstyring i malkekvægsbesætninger. Foderplanlægning og -kontrol er langt stærkere redskaber til overvågning af proteinforsyningen i malkekvægsbesætninger end ureatallet i tankmælk.
NorFor indfører en ny vurdering af stivelsesfordøjelighed. Stivelsesværdier og -beregninger påvirker en række moduler i DMS.
DLBR NorFor er nu opdateret med nedenstående opdateringer.
Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Vårbrandbæger
Beskrivelse, giftvirkning og behandling af gifttyde
Beskrivelse, giftvirkning og behandling af Skarntyde
Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Bidende-Ranunkel.
Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Ager-Ranunkel.
Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Knold-Ranunkel
Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Tigger-Ranunkel
Beskrivelse, giftvirkning og behandling af Gaffel-Vortemælk.
Beskrivelse, giftvirkning og behandling af Skærm-Vortemælk
Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Almindelig bjørneklo.
Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo
Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Sort natskygger
Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Kærpadderok